Register Schultz

Register til
V. Hostrup Schultz
Århus Stifts degne
2. udgave

V. Hostrup Schultz’ håndskrevne værk om degne er mig til uvurderlig hjælp under mit arbejde med disse gamle degne. Jeg har derfor valgt at lave et navneregister til værket. Registeret er lavet primært med henblik på eget fremtidigt søgearbejde.

Om V Hostrup Schultz’ værk om degnehistorie i Århus stift:


   
Billedet viser et eksempel på et par sider fra V. Hostrup Schultz Århus Stifts degne, 2. udgave

Værket er skrevet i 1883 og består af 4 bind: 2 supplementsbind med afskrifter fra henholdsvis kirkebøger og skifter, et bind med afskrifter af degneudnævnelser og så endelig ”selve” værket, hvor de enkelte sogne er gennemgået på hver sin side og degnene (ikke skoleholdere!), deres kaldsår (udnævnelsesår), deres leveår og deres hustruer er nævnt. Herudover er der i enkelte tilfælde tilskrevet andre noter. Man skal være opmærksom på at der findes både 1. og 2. Udgave og at 2. udgave er mest omfattende. Værket findes bl.a. på Århus Bibliotek og på Landsarkivet i Viborg (LAV). På LAV er det 1. udgave de har. Værket omfatter tiden indtil 1808. Værket omfatter Århus stift, hvilket vil sige amterne: Århus, Skanderborg, Randers samt dele af Viborg amt og en lille snip af Vejle og Aalborg amter. Værket omfatter følgende sogne: Fortegnelse over sognenumre

Nedenstående register er lavet på grundlag af en dårlig fotokopi af registeret i selve værket, men må ikke betragtes som en renskrift af dette, idet bl.a. stavemåder allerede er og med tiden vil blive yderligere standardiserede uden at jeg endnu kan redegøre for retningslinjerne derfor ud over at jeg for sognenes vedkommende har tilstræbt at anvende stavemåden i ”Sogn Herred Amt” – Særnummer af Slægt & Data 1998. Der mangler fortsat en del redigering og korrekturlæsning, ligesom jeg med tiden vil forsøge at slå de ting op i selve værket, som jeg har været i tvivl om. Jeg vil også være taknemmelig for korrektioner fra brugerne. Jeg er kun i besiddelse af udvalgte dele af selve værket i kopi og kan derfor ikke generelt påtage mig at lave opslag i selve værket. Ang. ”Årstal”: Dette er årstallet fra bogens register, det står ofte for udnævnelsesår men kan også være dødsår mm.
EfternavnFornavnSogn ÅrstalSognenummer
Aabye Michel Christensen Hem 1779 27
Aabye Rasmus Lauritsen Them 1699 115
Aabye Anne Michelsdt. Ålsø 1758 38
Aagaard Anne Michelsdt. Skødstrup 1735 152
Aagaard Christine Iversdt. Voldum 1744 88
Aarestrup Ane Marie Hyllested 1794 41
Aarestrup Karen Grønbæk 1806 5
Aarestrup Maren Jensdt. Grundfør 1757 60
Aarestrup Præst i Søby Grundfør60
Aasted Maren Jensdatter Vium 1738 2
Aastrup Ellen Cathrine Almind 1830 3
Abel Anne Birgitte Eskesdatter Kousted 1750 32
Abel Christiane Mårslet 1758 76
Abel Johanne Iversen Søften 1693 61
Abel Ole Hansen Tirstrup 1754 42
Abel Peder Christian Skorup 1755 157
Abrahamsdatter Anne Marie Øster Tørslev21
Abrahamsdatter Birgitte Knebel 1708 56
Adamsen Jens Rimsø 1730 95
Adeler Margrethe Jacobsdatter Fjellerup 1776 96
Adit Oluf Rasmussen Nim 1689 107
Agerholm Christiane Pedersdatter Vester Tørslev 1777 25
Ahrne Niels Linå 1748 160
Albrechtsdtr. Ane Cathrine Hvornum 1751 29
Albertsen Niels Haslund 1690 84
Albertsen Niels Borup 1746 79
Alexandersdatter Margrethe Borum170366
Alling Peder Thygesen Mørke 17?? 150
Alling Greg… Malene Lauritsdt. Gangsted 1765 105
Alman Anna Bolette Falling 1780 145
Alstrup Anne Christine Nielsdt. Nørre Galten 1762 87
Alstrup Marie Kristrup 1776 166
Alstrup Marie Borup 1782 79
Alstrup Niels Nielsen Haslund 1764 84
Amdisen Henrich Hvorslev 1793 14
Amdisen Jens Vellev 1748 15
Amdisen Niels Hvorslev 1760 14
Amdisen Palle Tirstrup 1729 42
Amdisen Øllegaard Hvorslev 1765 14
Ammersen Søren Torrild 1800 143
Amstrup Poul Nielsen Høbjerg 1747 4
Anchersen Jens Præst Langaa14
Andersdtr. Ane Borup 1744 79
Andersdtr. Ane Grønbæk 1783 5
Andersdtr. Ane Hammelev 1811 91
Andersdtr. Ane Houlbjerg 1730 17
Andersdtr. Ane Klovborg 1787 112
Andersdtr. Ane Margrethe Hvirring 1811 108
Andersdtr. Berete Vistofte 1740 58
Andersdtr. Bodil Nebsager 1698 120
Andersdtr. Bodil Urlev 1714 121
Andersdtr. Elisabeth Fausing 1675 47
Andersdtr. Ellen Gylling 1766 147
Andersdtr. Ellen Lyngå 1741 46
Andersdtr. Else Åle 1716 117
Andersdtr. Else Agri 1758 55
Andersdtr. Kirsten Gjern 1761 156
Andersdtr. Kirsten Vær 1690 104
Andersdtr. Maren Udbyneder 1736 19
Andersdtr. Maren Gjerlev 1706 22
Andersdtr. Maren Harridslev 1796 81
Andersdtr. Maren Vium 1803 2
Andersdtr. Mette Torning 1791 1
Andersdtr. Mette Søby 1723 53
Andersdtr. Nille Marie Ørsted 1735 37a
Andersen Christen Holbæk 1731 36
Andersen Christen Værum 1665 85
Andersen Christen Ørsted 37a
Andersen Christen Asferg 1725 31
Andersen Eiler Brabrand c. 1700 71
Andersen Eiler Tilst 1753 72
Andersen Erik Them 115
Andersen Frands Nebsager 1696 120
Andersen Jens Udbyneder 1683 19
Andersen JensGødvad1649 10
Andersen Jens Torning 1731 1
Andersen Jens Nørre Galten 1765 87
Andersen Jørgen Houlbjerg 1730 17
Andersen Jørgen Lauerbjerg 1769 86
Andersen Knud Øster Alling 1647 49
Andersen Lars Resendal 7
Andersen Niels Hvornum 1687 29
Andersen Niels Skjolde 1735 127
Andersen Rasmus Gosmer 1800 146
Andersen Søren Marie Magdalene 1661 48
Andreasen Christen Serup 1785 9
Andreasen Henrik Hing 7
Andreasen Severin Vindblæs 1802 23
Ankersen Niels Tranebjerg 136
Arensborg Zacharias Præst Værum85
Arensberg Mary Sophie Voldum 1704 88
Arentsch Anna Marg. Hasle 1795 70
Assenius Mette Asferg 1707 31
Assenius Sara Kirstine Endelave 1803 109
Axelsøn Christen Gangsted 1702 105
Albech Niels Blegind 1810 163
Albech Jens Willadsen Blegind 1756 163
Baads Siassa Maria Jacobsdt. Gimming80
Baadtz Jacob Jacobsen Ubyneder 1736 19
Bausted Else Schrelde Lyngby 1810 40
Bach Rasmus Andersen Gjern 1791 156
Bach Rasmus Andersen Ring 1798 113
Bach Rasmus Andersen Støvring 1797 82
Bach Rasmus Andreasen Gimming 1829 80
Badstrup Ane Sophie Beder 1809 77
Bager Geske Pedersdtr. Harridslev 1786 81
Bager Peder Rasmussen Harridslev 1745 37a
Bager Peder Rasmussen Støvring 1742 82
Bagge (Bager) Christian Sørensen Linå 1748 160
Bagge Magdalene Urlev 1768 121
Bagge Christen Sørensen Tvede 1744 35
Balch Ove Andreas Karlby 1799 92
Balling Anne Østbirk 1763 99
Balling Anne Østbirk 175899
Baltharsen Hans (??) Sejling 1759 11
Baltzer Rasmus Sørensen Hammelev 1805 91
Baunholdt Pedersdtr. Karlby 1751 92
Bang Amdi Christian Fausing 1806 47
Bang Anne Sybille Jensdtr. Viby 1735 73
Bang Dines Lundum 1794 103
Bang Hans Jensen Tøstrup1756 98a
Bang Jens Andersen Ørum (Djurs Nørre herred) 1754 97
Bang Jens Andersen Årslev 1768 50
Bang Jens Hansen Tøstrup 1736 98a
Bang Maren Andersdtr. Skødstrup 1779 152
Bang Margrethe Øllegaard Torrild 1799 143
Bang Kiersten Rasmussen Laurbjerg 1771 86
Bang Kierssten Rasmussen Haslund 1769 84
Bang Niels Amdisen Vivild 1777 46e
Bang Petrea Margrethe Schonne Odder 142
Bang Simon Sønder Vissing 111
Bak Chreisten Knudsen Tranebjerg 1722 136
Bay Jens Ørun (Bjerre herred) 1734 122
Bay Knud Andersen Koldby 1694 135
Barfod Niels Hvorslev 1793 14
Barie Carl Fausing 1753 47
Barmer Christen Jensen Vester Tørslev 1731 25
Barie Carl Fausing 1797 47
Bartland LarsHammelev 91
Bartland Niels Larsen Hammelev 1811 91
Bartholin Dorthea Sophie Viby 1742 73
Basballe Elisabeth Augustinusdtr. Udbyneder 1706 19
Basballe Kirstine Hem 1830 27
Basse Else Andersdtr Agri c. 1750 55
Baumbruch Christentse Ølsted 1725 131
Bech Anne Catharina Vium 1807 2
Bech ??asverus Voldum 1732 88
Bech Bau Christen Knudsen Tranebjerg 1722 136
Bech Jens Dalbyneder 1722 20
Bech Niels Kattrup 1786 102
Bech Ole Erich Randlev 1793 141
Bedder Niels Jensen Tved 1680 57
Been Daniel Nim 1788 107
Been Daniel Andersen Linnerup 1753 118
Been Jørgen Mårslet 1771 76
Beg Jens Jensen Udby 37a
Begtrup Christen Odder 1715 142
Begtrup Ingeborg Lauridsdtr Vistofte 1792 58
Begtrup Laurits Lauritsen Odder 1727 142
Behr Jørgen Mårslet 1771 76
Bendixen Niels Haslund 1682 84
Bendtsdtr. Giertrud Falslev26
Benjaminsen Hans Skjolde 1752 127
Benni? Birthe Jensdtr. Ålsø 1794 38
Bentsen Ingvard Tyrsted 1783 130
Berendsdtr. Karen Ørun (Bjerre herred) 1706 122
Berg Christine Thyra Fausing 1806 47
Bergmann Elisabeth Skjolde 1740 127
Bergsted Charlotte Amalie Ry 1796 110
Bering Birgitte Nielsdtr. Hvorslev 1723 14
Bering Christen Daniel Fjellerup 1806 96
Bering Jens Mygind 1798 52
Bertheldtr. Maren Sønder Onsild 1732 28
Bertheldtr. Maren Ring 1737 113
Bertheldtr. Maren Levring 1727 6
Berhelsen Anders Gimming 1760 80
Berthelsen Anders Skødstrup 1663 152
Berthelsen Christen Ødum 1667 89
Berthelsen Frands Dalbyneder 1676 20
Berthelsen Jens Mygind 1646 52
Beyer Maren Nielsdtr. Støvring 1732 82
Bie Marie Magdalene Klovborg 1754 112
Bisberg Barbara Marie Almind 1796 3
Bisgaard Anne Catharine Andersdtr. Løsning 1773 132
Bisted Ellen Marie Levring 1762 6
Bidstrup Jens Jensen Ring 1729 113
Bidstrup Jens Jensen Nørre Snede 1695 116
Bidstrup Laurits Rasmussen Gimming 1746 80
Bie Jacob Hvilsager c. 1750 51
Bierager Peder Pedersen Tøstrup 1682 98a
Bierregaard Søren Beder 1791 77
Bierrum Hans Andreas Nissen Hedensted 1767 133
Bierrum Nis Hansen Hedensted 1755 133
Billedhugger Jens Mathiasen Ølsted1775131
Billedhugger Mathias Sørensen Hjortshøj 1724 153
Billeschau Peder Mulvad Engum1773 134
Billum Niels Christensen Veggerslev169193
Birk Rasmus Hjælpelærer Gangsted 105
Blache Palle Christia Ålsø 1786 38
Bleel Maren Nielsdtr. Harlev 1750 67
Bleg Margrethe Cornelydtr. Hedensted 1747 133
Blichfeldt Christian Hansen Odder 142
Blichfeldt Frants Besserc. 1710 137
Blichfeldt Frants Pedersen Hammelev 1756 91
Blichfeldt Maria Ane Kristine Pedersdtr. Lundum 1764 103
Blichfeldt Thomas Rårup 1733 126
Blirup Karen Jensdtr. Ormslev 1722 74
Bloch Johan Jensen Falslev 1695 26
Bloch Jørgen Pedersen Hem 1750 27
Bloch Mathias Lorentsen Søby 1757 53
Bloch Peder Johansen Hem 1757 27
Blomskov Frantz Alrø 1728 148
BlytækkerDorthe Catharine Glud 1786 128
Blytækker Jørgen Lauridsen Glud 1681 128
Bodsen Christine Sophie Houlbjerg 1737 17
Boedholdt Thomas Klovborg 1790 112
Boes Birgitte Andersdtr. Vistofte 1740 58
Boyeschou Ane Jensdtr. Torning 1743 1
Boller Else Nielsdtr. Harlev 1780 67
Bonsach Anna Kirstine Nielsdtr. Hornslet 1747 151
Borch Anne Nielsdtr. Feldballe 1755 43
Borch Ellen Kirstine Urlev 1810 121
Borch Ove Nielsen Mygind 1768 52
Borchorst - Harridslev1774 81
Borberg Maren Madsdtr. Haurum 1777 18
Bording Henning Thomsen Nebsager 1732 120
Bording Jacob Nordby 1740 138
Borgen Hans Ulrich Lyngå 1740 46
Borgen Niels Jørgen Værum 1798 85
Borglum Charlotte Amalie Andersdatter Vivild 1776 46e
Bormant Hans Vivild 1701 46e
Borum Jens Jensen Gjesing 1781 46f
Braae Lucia Barrit 1760 124
Braae Peder Forvalter Barritskov Barrit 124
Brabrand Jens Mikkelsen Rimsø 1752 95
Brabrand Mikkel Albert Rimsø 1777 95
Braun Maren Jensdtr. Rimsøc. 1790 95
Brandt Christen Nielsen Lyngby 1736 40
Brandt Christian Friedrich Mårslet 1751 76
Brandt Margrethe Pedersdtr. Thorsager 1716 149
Brandt Mathias Vellev 1753 15
Brandt Mette Margrethe Lyngby 1773 40
Brandt Niels Nielsen Ålsø 1758 38
Brandt Niels Østersen Holbæk 1770 36
Brandt Terkel Nicolai Præst Fausing47
Brangstrup Anna Margrethe Hvirring 1749 108
Brangstrup Johan Gotfred Hansen Hvirring 1724 108
Bransch Bolette Hinge 1795 7
Brasch Christen Pedersen Hvorslev 1684 14
Brasch Christina Nielsdtr. Falling 1802 145
Brasch Niels Hinge 1743 17
Brasen Anders Jensen Kristrup 1723 166
Brasen Jacob Andersen Tyrsted 1696 130
Bredal Jens Nielsen Nebsager 1728 120
Bredal Niels Eilersen Urlev 1732 121
Bredal Thomas Ørun (Bjerre herred) 1750 122
Broch Helvig Sørensdtr. Gjern 1695 156
Broch Johannes Brabrand 1787 71
Brochman Casper Tøstrup 1682 98a
Broberg Jens Ole Endelave 1801 109
Brøchner Magdalene Margrethe Ødum89
Bruun Andreas Sk?? Engum 1788 134
Bruun Anne Catharine Ormslev 1808 74
Bruun Birgitte Jensdtr. Gjerrild 1750 94
Bruun Gregers Asferg 1727 31
Bruun Gregers Henrich - -
Bruun Jens Trige 1801 62
Bruun Jens Marie Magdalene1804 48
Bruun Hans Asferg31
Brun Jens Christensen Nørre Galten 1710 87
Brun Maren Nielsdtr. Vitten 1784 46a
Brunou Anders Berthelsen Virring 1757 46c
Bræner Thyge Ludvig Værum 1787 85
Brøchner Hans Mortensen Spentrup33
Brøgger Niels Andersen Sejling 1803 11
Brøgger Niels Rasmussen Ørun (Bjerre herred) 1730 122
Brøndum Johanne Christine Hinge1810 7
Buch Ane Elisabeth Thorsager 1748 149
Buch Christen Christensen Beder 1724 77
Buch Oluf Thuesenius Madsen Assens 1757 125
Buchholtz Cecilia Catherina Stouby 1746 123
Buchholtz Christian Carl Stouby 1746 123
Buchholtz Claus Krebs Haurum 1778 18
Buchholtz Morten Christian Glenstrup 1779 34
Buchtrup ? Hans Århus Helgenæs59
Buchtrup Mariane Feldballe 1826 43
Buchtrup Peder Jensen Helgenæs 1755 59
Budisch Johanne Hem 1751 27
Buk Søren Engom 1753 134
Bunde Anders Pedersen Hammelev 1667 91
Busch Hans Them 1763 115
Busch Søren Nielsen Fjellerup 1697 96
Buurmand Else Marie Ludvigsdtr. Almind 1763 3
Buurmand Ludvig Andersen Almind 1761 3
Buxen Nielsen Falslev 1717 26
Bynsel Ane Hedevig Frederica Thorsager 1747 149
Bødker Christen Andersen Vester Tørslev 1783 25
Bødker Hans Lauritsen Ørsted 1690 37a
Bøgeschou Søren Præst i Hjerk Torning 1
Bøgh Ane Catharine Feldballe 1735 43
Bøgh Ane Sophie Viby 1789 73
Bøgh Dorthe Cathrine Hasle 1829 70
Bøgh Jens Eskildsen Trige 1772 62
Bøgild Johannes Todbjerg 1796 154
Bøgild Maren Jensdtr. Vium 1755 2
Bølger Erik Ottesen Mårslet 1730 76
Bølle Maren Nielsdtr. Ormslev 1775 74
Bønsdorff Christian Dalbyneder 1806 20
Calmar Apelone Vinding 1809 119
Calmer Poul Skoleholder Sønder Vissing 111
Carise Jens Hyllested 1782 41
Carlsdtr. Kirsten Borum 1694 66
Carlsen Hans Nørre Galten 1756 87
Casparsdtr. Catharine Sal 1734 13
Casparsen Christen Fjellerup 1807 96
Casparsøn Jørgen Tunø 1646 139
Christensdtr. Anne Borup 1753 79
Christensdtr Anne Gjerlev22
Christensdtr. Anne Falslev1805 26
Christensdtr. Anne Catharine Linå 1706 160
Christensdtr. Anne Marie Hornslet 1763 151
Christensdtr. BirgitteGimming1694 80
Christensdtr. Gertrud Vindblæs 1802 23
Christensdtr. Gertrud Sophie Falslev 1773 26
Christensdtr. Karen Mørke 1731 150
Christensdtr. Kirsten Brabrand 178171
Christensdtr. Kirsten Voer 1741 37
Christensdtr. Kirsten Ørsted 1794 37a
Christensdtr. Kirsten Vejlby 1713 39
Christensdtr. Kirsten Ålsø 1689 38
Christendtr. Magdalene Linå 1688 160
Christensdtr. Maren Sejling 1696 11
Christensdtr. Maren Vindblæs 1782 23
Christensdtr. Maren Sønder Onsild c. 1800 28
Christensdtr. Maren Vellev 1710 15
Christensdtr. MarenSkorup 1727 157
Christensdtr. Margrethe Fruering 1736 162
Christensdtr. Margrethe Løsning 1723 132
Christensdtr. Marie Fausing 1753 47
Christensdtr. Mette Hvornum 1753 29
Christensen Anders Voer 1731 37
Christensen Axel Gangsted 1662 105
Christensen Christen Glenstrup 1823 34
Christensen Christen Hyllested 1669 41
Christensen Christen Sønder Onsild 1698 28
Christensen Christen Kragelund 1651 12
Christensen Christen Høbjerg 1746 4
Christensen Christen Falslev 1717 26
Christensen Hans Vester Tørslev 1783 25
Christensen Hans Hinge 1668 7
Christensen Jacob Årslev 1675 50
Christensen Jacob Hyllested 1691 41
Christensen Jens Røgen 1648 158
Christensen Mads Skoleholder Nebsager 120
Christensen Mads Haurum 1770 18
Christensen Mads Kragelund 1689 12
Christensen Niels Hvorslev 1721 14
Christensen Niels Falling 1742 145
Christensen Niels Søften 1679 61
Christensen Niels Lyngå 1653 46
Christensen Niels Mårslet 1686 76
Christensen Niels Spentrup 1721 33
Christensen Peder Odder 1677 142
Christensen (Dyhn) Peder Serup 9
ChristensenPeder Linnerup1684 118
Christensen Poul Øster Tørslev 1770 21
Christensen Rasmus Nim 1807 107
Christensen Søren Gangsted 1789 105
Christensen Thomas Fruering 1775 162
Christensen Thomas Hvornum 1665 29
Christensen Thomas Haurum 1665 18
Christensen Valdemar Gødvad1765 10
Christiansen Peder Marie Magdalene 1720 48
Christiansen Thomas Harridslev81
Christoffersdtr. Abelonw Nordby 1768 138
Christoffersdtr. Ellen Vær 104
Christoffersen Berthel Ring 1698 113
Chron?? Antoni ????? Åle 1791 117
Clausdtr. Cathrine Beder 1751 77
Clausdtr. Karen Urlev 1732 121
Clausen Jacob Nim 1662 107
Clausen Jacob Endelave 1675 109
Clausen Michel Hammel 1700 155
Clemensdtr. Else Kirstine Løsning 1742 132
Clementin Hugo Jesper Olesen Koldby 1731 135
Clementin Niels Olesen Koldby1731 135
Clementin Oluf Præst Koldby 135
Clevin Anne Jensdtr. Nordby 138
la Cour Jørgen Odder 1789 142
Curts Steen Torrild 1788 143
Dahl Iver Mørke 1794 150
Dahl Jens Laurbjerg 1775 86
Dahl Karen Assens 1757 125
Dahl Oluf Nielsen Lyngby 1671 40
Dahl Peder Rasmussen Tamdrup 1686 106
Dahlin Peter Deichmann Gjerlev 1790 22
Dahlsen Hans Haslund 1754 84
Dahlsen Hans Nørre Galten 1781 87
Dahlsen Hans Ølsted 1750131
Dahlsen Hans Hansen Søby 1790 53
Dahlsen Niels Asferg 1771 31
Dalhoft Anders Asferg 1727 31
Dalhoft Anders Vester Tørslev 1727 25
Dalhoff Herlev Pedersen Hvirring 1749 108
Dalsgaard Eske Jensen Ring 1803 113
Danchel Claus Mørke 1764 150
Danutsen Margrethe Ormslev 1715 74
Diedericksen Jens Lading 1730 46b
Diedericsen Jens Lading 1735 46b
Diedericksen Rasmus Skivholme 1728 65
Dinesen Jens Laurbjerg 1780 86
Dixen Jesper Hansen Feldballe 1699 43
Dolmer Rasmus Jensen Hornslet 1675 151
D??hæus Michael Sønder Onsild 1803 28
D?? Deliane Klovborg 1790 112
D??yer Nicolai Hendriksen Egum 1777 134
D??bs Peter Tamdrup 1680 106
Dyhr Peder Christensen Torning 1791 1
Ebbesdtr. Maren Ovsted 1785 100
Ebbesen Christen Falling 1786 145
Edslev Hans Pedersen Harlev 1803 67
Eg Niels Nielsen Vistoft 1810 58
Egens Peder Nimtofte 1808 98
Egens Peder Linnerup 1802 118
Eggers Christian Raadmand i Randers Grønbæk 5
Eggers Ditlev Rektor Hobro 5
Eggers Ditlev Baltser Udbyneder 1736 19
Eggers Marcus Grønbæk 1701 5
Eilerson Niels Tilst72
Ejael Jens Schibsted Åle 1743 117
Elkjær Rasmus Jensen Saksild 1770 140
Elleschild Mathias Gjerlev 1775 22
Elmand Berthel Jensdtr. Helgenæs 1707 59
Elsø Marie Lyngå 1781 46
Emborg Elias Lundum 1780 103
Emborg Mette Marie Gødvad 1796 10
Emborg Mette Marie Gangsted 1830 105
Emborg Mette Marie Ørun (Bjerre herred) 1810 122
Emborg Rasmus Jensen Gødvad 1726 10
Emborg Rasmus Jensen Adslev 164
Emmer Bertel Nielsen Voer 1701 37
Endslev Daniel Mathias Viby 1759 73
Endslev Søren Andersen Grønbæk 1732 5
Engel Niels Sørensen Lyngå 1665 46
Enger Niels Larsen Ølsted 1808 131
Enochsen Enoch Odder ??? 142
Eriksdatter Anne Cathrine Vester Tørslev 1701 25
Erikdtr. Ane Malene Them 1808 115
Eriksdtr. Johanne Nørre Galten 1738 87
Eriksdtr. Karen Helgenæs 1684 59
Eriksen Christen Hinge 1648 7
Erslev Poul Todbjerg 1756 154
Faber Christine Gylling 1743 147
Faber Hannibal Hyllested 1738 41
Fabich Laurits Pedersen Kristrup 1776 166
Fack Christian Sjelle 1731 64
Falk ?? Marie Eskesdtr. Sønder Vissing 1789 111
Falk Peder Hansen Sønder Vissing 1794 111
Fahnøe ??? Ivensen Gjern 1745 156
Farre Abild Øllegaard Søften 1749 61
Farre Niels Rasmussen Søften 1738 61
Fausing Jacob Hornslet 1776 151
Feldballe Søren Pedersen Knebel 1808 56
F?? Margrethe Cathrine Jensdtr. Rårup 1733 126
Filstrup ?? Jacobsen Skanderup 161
Fischer Anders Nim 1750 107
Fischer Johanne Nim 1777 107
Fischer Mette Pauline Sønder Vissing 1795 111
Fischer Niels Veggerslev 1791 93
Fischer Palle Henrichsen Vinding 1747 119
Fischer Peder Haurum 1793 18
Fischer Rasmus Rasmussen Søby 1751 53
Fischer Søren Søby 1788 53
Fladberg Ane Michelsdtr. Hem 1763 27
Flanning Mette Cathrine ???dtr. Nim 1791 107
Flinton Isac Ølsted 1719 131
Fløjstrup Rasmus Knudsen Nebsager 1732 120
Fog Birgitte Nielsdtr. Harlev 1699 67
Fogh Frederik Wilhelm Feldballe 1755 43
Fogh Magdalene Nielsdtr. Dover 1731 165
Fohlmann Hypolithe Torrild 1800 143
Folmer Christen Markusen Gjern 1671 156
Forsmann Thomas Randers Værum85
Foss Christian Borum 1782 66
Franch Rasmus Trige 1730 62
Frandsdtr. Ane Marie Klovborg 1779 112
Frandsdtr. Maren Tilst 1732 72
Thomasdtr. Mette Ring 1746 113
Thomasdtr.Øllegaard Lyngå 1757 46
Frandsen Laurits Lyngå 1684 46
Froster Henrik Rasmussen Blegind 1696 163
Froster Henrik Rasmussen Adslev 164
Frausing Sophie Christiansdtr. Vejlby 1826 39
Fredborg Jacob Pedersen Gjerrild 1770 94
Fredborg Ane Marie Jacobsdatter Gjerrild 1740 94
Frederichsdatter Ane Cathrine Barrit 1744 124
Fridberg Jacob Fausing 1701 47
Friis Abraham Viby 1773 73
Friis Abraham Odder 1778 142
Friis Ane Nørre Galten 1710 87
Friis Antoinette Christiane Linnerup 1802 118
Friis Christian Fraderich Øster Tørslev 1770 21
Friis Clemmen Borum 1696 66
Friis Frederich Chistian Frandsen Koldby 1794 135
Friis Frederich Chistian Frandsen Tranebjerg 1794 136
Friis Ingeborg Nielsdatter Spentrup 1815 33
Friis Isak Ødum 1785 89
Friis Jens Golthen Lyngby 1766 40
Friis Jens Golthen Kolind 1766 44
Friis Karen Christensdtr. Hinge 1763 7
Friis Karen Handtr.Skødstrup 1760 152
Friis Kirstine Tved 1809 57
Friis Lars Hof??? Stouby 123
Friis Maren Laursdatter Barrit 1747 124
Friis Niels Madsen Stouby 1775 123
Friis Niels Skødstrup 1765 152
Friis Niels Tved 1771 57
Friis Niels Christensen Spentrup 1722 33
Friis Olaf Ølstedc. 1770 131
Friis Poul Åle 1767 117
Frisen Christen Nielsen Haslund1810 84
Frisenborg Carola Jacobsdatter Ørsted 1762 37a
From Anne Clausdt. Vinding 1749 119
From Claus Them 115
From Elisabeth Sophie Alrø 1779 148
From Erik Adslev 1795 164
From Erik Ovsted 1763 100
From Margrethe Øllegaard Ødum89
Fugl Anne Kirstine Vær 1756 104
Fugl Jacob Borup 1746 79
Fugl Jacob Gimming 1746 80
Fugl Maren Lundum 1774 103
Fugl Peder Lundum 1751 103
Fugleberg Joachim Conrad Grønbæk 1806 5
Fugleberg Lauritz Asferg 1798 31
Fulding Jacob Storring 1776 45
Funøe JoenOlufsen Linå 1688 160
Fussing Karen Laursdt. Koldby 1782 135
Gadbjerg Ane Laursdt. Lyngby 1732 40
Gadbjerg Else Marie Gregersen Ørum (Djurs Nørre herred) 1762 97
Gade Jens Nielsen Ørun (Bjerre herred) 1738 122
Gade Jens Nielsen Barrit 1744 124
Galten Anders Blegind 1734 163
Galten Anne Margrethe Fausing 1783 47
Gamrath Christine Ørsted 1803 37a
Gamst Iver Christensen Tranebjerg 1687 136
Ganner Else Gødesdatter Lyngå 1735 46
Ga?p Christian Larsen Fjellerup 1749 96
Ga?p Christian Barrit1744 124
Gingelberg Jens Asferg 1802 31
Gimsø Poul Christensen Søby 53
Gjerding Christen Pedersen Værum 1749 85
Gjerding Niels Sønder Vissing 1789 111
Gjerding Niels Nielsen Skoleholder Sønder Vissing 111
Gjerding Niels Peder Sønder Vissing 1732 111
Gjerding Peder Christensen Værum 1744 85
Gjørup Karen Kristrup 1795 166
Glahn Marie Magdalene Skanderup 1792 161
Glasmeyer Michel Sønder Onsild 1731 28
Glatrup Jens Jensen Skjolde 1783 127
Glavind Jens Fausing 1783 47
Glud Søren Kristrup 1723 166
Gotfredsdatter Maren Hedensted 1785 133
Goutsdatter Rebeca Hinge 1818 7
Graa Christopher Nielsen Tranebjerg 1702 136
Graa Hans Bendix Røgen 1745 158
Graa Laurits Nielsen Besser 1747 137
Graver Jens Andersen Søby 1789 53
Graver Jens Andersen Voldum 1790 88
Green Anne Marie Enochsdatter Gødvad 1780 10
Gregersdatter Anne Skorup 1770 157
Gregersdatter Anne Margrethe Hvornum 1754 29
Gregersdatter Kirsten Vium 1782 2
Gregersdatter Kirsten Falslev 1700 26
Gregersdatter Maren Ålsø 1750 38
Gregersen Gregers Vester Tørslev 1691 25
Gregersen Niels i Aarhus Skorup 157
Gregersen Niels Skorup 1646 157
Grenaa Erik Andersen Ørum (Djurs Nørre herred) 1728 97
Grenaa Erik Jensen Gjerrild 1790 94
Grenaa Jens Andersen Ørum (Djurs Nørre herred) 1697 97
Griffel Marie Christensdtr. Hammelev 1704 91
Grilov Christen Jensen Dover 1677 165
Grube Vilhelm Mathias Ørsted 1776 37a
Grundal Christian Hvirring 1793 108
Grundal Geerdt Ølsted 1775 131
Grundal Maren Andersdatter Levring 1755 6
Grüner Zacharias Gimming 1720 80
Grølsted Niels Ry 1759 110
Grølsted Niels Christensen Skorup 1759 157
Grønbæk Engel Jensdtr. Tirstrup 1756 42
Grønbæk Jens Vester Tørslev 1720 25
Grønborg Ingeborg Henrichsdtr. Hammelev 1750 91
Grønlund Marie Elisabeth Marie Magdalene 1804 48
Gudesdatter Maren Kolind 1670 44
Gudstrøm Dorthe Lisbeth Johannesdtr. Søften 1738 61
Guldberg Christine Charlotter Odder 1798 142
Guldberg Hans Jørgen Urlev 1732 121
Guldberg Hedevig Nim 1797 107
Guldberg Holger TolderOdder 142
Gyberg Jens Harlev Gosmer 1811 146
Gylding Jens Nebsager 1800 120
GyldingSøren Ring 1794 113
Gylding Søren Ebeltoft 1798 54
Gylding Elisabeth Sørensdatter Koldby 1731 135
Gylding Karen Pedersdatter Alrø 1812 148
Haase Knud Mørkec. 1795 150
Haastrup Maren Mouritsdtr. Østbirk 1807 99
Hachenberg PederDalbyneder1807 20
Hachenberg Peder Trige 1804 62
Hadelev Gustav ?? Hj???
Haderup Knud Hammer 1777 155
Haderup Knud Houlbjerg 177717
Hadsten Peter Feldballe 1768 43
Hagerup Hedevig Margrethe Skødstrup 1747 152
Hald Christen Jensen Ørsted 1735 37a
Halkier Christen Bogbinder i Viborg Høbjerg 4
Halkier Jens (Vildbjerg) Christensen Høbjerg 1775 4
Halkier Niels Gjesing 1719 46f
Halling Ingeborg Tamdrup 1787 106
Hammer Birgithe Jacobsdatter Tvede 1762 35
Hammer Jacob Tvede 1761 35
Hammer Jens Rasmussen Viby 1693 73
Hammer Peter Rasmussen Endelave 1736 109
Hansdatter Ane Sjelle 1695 64
Hansdatter Ane Astrup 1717 78
Hansdatter Anne Tamdrup 1779 106
Hansdatter Anne Sejling 1759 11
Hansdatter Birgitte Klovborg 1706 112
Hansdatter Bodil Marie Støvring82
Hansdatter Cathrine Vinding 119
Hansdatter Dorthe Margrethe Todbjerg 1729 154
Hansdatter (Hanne) Johanne Ring 1757 113
Hansdatter Johanne Vellev 1679 15
Hansdatter Johanne Laurbjerg 1713 86
Hansdatter Karen Stouby 1690 123
Hansdatter Karen Rårup 1696 126
Hansdatter Karen Fruering 1717 162
Hansdatter Kirsten Saksild 1707 140
Hansdatter Kirsten Skivholme 1779 65
Hansdatter Maren Tyrsted 1685 130
Hansdatter Maren Todbjerg 1796 154
Hansdatter Maren Vinding 1726 119
Hansdatter Marie Sophie Astrup 1787 78
Hansdatter Marthe Marie Saksild 1793 140
Hansdatter Thyre Grundfør 1733 60
Hansen Frands Klovborg 1660 112
Hansen Gotfred Tilst 1705 72
Hansen Hans Frederick Gjerrild 1803 94
Hansen Hans Peter Ormslev 1813 74
Hansen Iver Laurbjerg 1680 86
Hansen Jacob Udbyneder 1658 19
Hansen Jacob Dalbyneder 1698 20
Hansen Jens Koldby 1655 135
Hansen Jens Tved 1684 57
Hansen Jesper Spentrup1759 33
Hansen Morten Hundslund 1729 144
Hansen Niels Rårup 1669 126
Hansen Peder Hedensted 1672 133
Hansen Peder Røgen 1690 158
Hansen Peder Lyngå 1756 46
Hansen Peder Gjerrild 1803 94
Hansen Søren Barrit 1660 124
Hansen Vesti Odder 1671 142
Harbo Gertrud Christensdatter Glenstrup 1779 34
Harbo Just Jensen Vejerslev Harlev 1697 67
Harbo Magdalene Hansdt. Almind 1730 3
Harding Andreas Gimming 1774 80
Hartmann Beate Kristine Hundslund 1718 144
Hasle Jens Tilst 1781 72
Hasle Michael Beder 1781 77
Hasle Mogens Pedersen Brabrand 1779 71
Haslev Jens Årslev 1784 50
Haslev Rasmus Lundum 1794 103
Hass Hans Glud 1735 128
Hass Jørgen Glud 1786 128
Hass Marie Margrethe Rårup 1772 126
Hass Mette Elisabeth Rårup 1772 126
Hass Melchior Holme 1777 75
Hass Poul Assens 1797 125
Hasselbalck Anne Jacobsdatter Årslev 1774 50
Hassing Jens Christian Sønder Vissing 1801 111
Hassing Jens Christian Jensen Hem 1797 27
Hatting Catharina Sørensdatter Gylling 1744 147
Hatting Jørgen Alrø 1779 148
Hovedstrup Oluf Sørensen Ormslev 1676 74
Havnløs Hans Sørensen Nørre Galten1756 87
Havnløs Søren Pedersen Grundfør 1755 60
Heegaard Ellen Thomasdatter Skorup 1807 157
Heegaard Poul Linå 1785 160
Hegelund Vilhelm Hedensted 1782 133
Heinemann Hans Christoffersen ?? ??
Helbach Ingeborg Cathrine Torning 1800 1
Hem Severin Andreasen Vindblæs 1802 23
Hemb Mads Jensen Vivild 1679 46e
Henriksdatter Dorthe Besser 1747 137
Henriksen Hans Hylke 1678 101
Hensemann Hans Christoffer Thorsager 1795 149
Hensemann Johanne Cathrine Værum 1798 85
Herlov Karen Mortensdatter Engum 1718 134
Herlufsdatter Maren Storring 1747 45
Hermansen Johan Glenstrup 1700 34
Hersted Peder Nielsen Helgenæs 1646 59
Hessel Karen Knudsdatr. Harlev67
Hierild Christen Ibsen Rårup 1696 126
Hi…slev Niels Nielsen Hvirring 1709 108
Hindborg Palle Jensen Skorup 1727 157
Hinderup Lassenius Vejlby 1766 39
Hinderup Niels Nørre Galten 1777 87
H?? Karen Graversdatter Todbjerg 1729 154
HirtznachClara Mogensdatter Hyllested 1738 41
Hirznach Christian Mogensen Præst i Blegind Vistofte58
Hirznach Elisabeth Cecilia Hylke 1799 101
Hirznach Laurits Mogensen Gjesing 1725 46f
Hiørring Birgitte Marie Koldby 1764 135
Hjort Ane Margrethe Tirstrup 1795 42
Hjort Dorthe Marie Vistofte 1809 58
Hjort Dorthe Marie Sørensen Veggerslev 1774 93
Hjort Jacob Jensen Gimming80
Hjort Søren gartner på Katholm Veggerslev93
Hjortsvang Anders Jensen Vejlby 1736 39
Hobroe Peder Pedersen Randlev 1657 141
Hoffgaard Anna Knudsdtr. Ørum (Djurs Nørre herred) 1741 97
Hoffgaard Maren Nielsdatter Dalbyneder 1805 20
Holderup Jens Pedersen Hundslund 1705 144
Holm Peder Eriksen Viby 1767 73
Holm Søren Olufsen Viby 1735 73
Holmboe Frederik Olufsen Røgen 1740 158
Holmboe Hans Jacobsen Astrup 1740 78
Holmboe Jacob Olesen Astrup 1721 78
Holst Cathrine Kirsten Asferg 1830 31
Holst Christoffer Jensen Gjesing 1719 46f
Holst Christoffer Jensen Hyllested 1719 41
Holst Claus Frederik Ormslev 1786 74
Holst Frederik Clausen Ormslev 1741 74
Holst Frederik Ovsted 1753 100
Holst Frederik Harlev 1760 67
Holst Niels Jensen Præst i Hyllested Hyllested41
Holst Maren Hansdatter Vester Tørslev 1781 25
Hornaa Frederich på Storgaard i AlbøgeLyngby40
Hornbech Hans Rasmussen Tamdrup 1806 106
Hornbech Hans Sørensen Fausing 1685 47
Hornbech Niels Sal 1734 13
Hornsild Jens Urlev 1741 121
Horrebor Thomas Vester Tørslev 1777 25
Horsens Henrich Fruering 1758 162
Horsens Henrich Sal 1742 13
Hovedstrup Oluf Sørensen Ormslev 1675 74
Humble Anders Børresen Østbirk 1665 99
Hurtigkarl Maren Kragelund 1778 12
Husendal Hans Hasle 1750 70
Husendal Hans Assens 1756 125
Husendal Karen Assens 1796 125
Husendahl Simon Sal 1742 13
Hvadsten Mette Jensdatter Virring 1774 46c
Hvalsø Lauritz Christian Tunø 1813 139
Hvalsø Søren Koldby 1758 135
Hvedsten Michel Christensen Gjern 1786 156
Hveisel Peter Nielsen Ovsted 1765 100
Hvid Gertrud Rasmussen Nørre Galten 1803 87
Hvid Iver Jensen Torrild 1716 143
Hvid Jens Christensen Gjern 1697 156
Hygom Johannes Skorup 1755 157
Hygom Johannes Ry 1759 110
Høeg Ane Cathrine Todbjerg 1796 154
Høeg Christian Sjelle 1784 64
Høeg Niels Schiøt Jacobsen Almind 1763 3
Høeg Niels Jensen Skanderup 1759 161
Høeg Peder Jensen Hammel 1789 155
Høyenhoff Jens Johannes Møller i Harlev mølle - -
Hørner Theodor Agri 1807 180755
Hørning Jens Hendriksen Rimsø 1730 95
Hørning Mette Christiandatter Voer1778 37
Hørning Peder Hendriksen Ørum (Djurs Nørre herred) 1733 97
Hørning Rasmus Hendriksen Tirstrup 1747 42
Hørslev Jens Rasmussen Skødstrup 1740 152
Høxbro Anne Jensdatter Levring 1736 6
Høy Birthe Nielsdatter i Brenne Møllehus Feldballe43
Høyer Abelone Hansdatter Koldby 1758 135
Høyer Elisabeth Andersdatter Voer 1764 37
Høyer Jacob Blegind 1750 163
Høysgaard Anne Cathrine Vær 1745 104
Høysgaard Laurits Nielsen Them 1749 115
Ibsdatter Bodil Hvirring 1747 108
Ibsdatter Kirsten Engum 1690 134
Ibsdatter Maren Stouby 1693 123
Ibsen Christen Adslev 1689 164
Ibsen Niels Åle 1661 117
Ibsen Claus Nørre Snede 1765 116
Ibsen Peder Hedensted 1699 133
Ildsø Ane Else Pedersdatter Gylling 1748 147
Ingerslev Christian Frederich Beder 1785 77
Ingerslev Hans Hansen Mårslet 1771 76
Isachsdatter Susanne Asferg 1802 31
Iversdatter Mette Ørsted 37a
Iversen Aniche Jensdatter Marie Magdalene 1802 48
Iversen Mathias Vinding 1808 119
Iversen Peder Fausing 1646 47
Jacobsdatter Anne Nørre Galten 1764 87
Jacobsdatter Ane Marie Borup 1814 79
Jacobsdatter Ane Margrethe Serup 1757 9
Jacobsdatter Birgita Viby 1713 73
Jacobsdatter Edla Tvede 1793 35
Jacobsdatter Else Assens 1688 125
Jacobsdatter Zidsel Ørsted 1690 37a
Jascobsen Sidsel Pedersdtr. Ring 1793 113
Jacobsen Just Alrø 148
Jacobsen Jørgen Østbirk 1679 99
Jacobsen Niels Torning 1650 1
Jacobsen Niels Saksild 1751 140
Jacobsen Peder i Hem Ørsted 37a
Jelefsen Mikkel Vester Tørslev25
Jensdatter Ane Ølsted 1770 131
Jensdatter Ane Glenstrup 1820 34
Jensdatter Ane Glud 1809 128
Jensdatter Anne Værum 1743 85
Jensdatter Anne Vellev 1785 15
Jensdatter Anne Cathrine Harlev 1823 67
Jensdatter Anne Marie Tyrsted 1772 130
Jensdatter Birgithe Urlev 1696 121
Jensdatter Birgithe Levring 1762 6
Jensdatter Birthe Houlbjerg c. 1820 17
Jensdatter Birthe Ørum (Djurs Nørre herred) 1795 97
Jensdatter Bodil Asferg 1814 31
Jensdatter Dorothea Hundslund 1719 144
Jensdatter Ellen Vester Tørslev 1747 25
Jensdatter Gertrud Tranebjerg 1812 136
Jensdatter Gertrud Sophie Brabrand 1748 71
Jensdatter Johanne Værum 1747 85
Jensdatter Johanne Astrup 1799 78
Jensdatter Johanne Tirstrup 1803 42
Jensdatter Karen Tønning 1783 114
Jensdatter Karen Sønder Vissing 1688 111
Jensdatter Karen Øster Tørslev 1719 21
Jensdatter Karen Gjerlev22
Jensdatter Karen Rimsø 1698 95
Jensdatter Katharina Grønbæk 1730 5
Jensdatter Kiersten Gosmer 1745 146
Jensdatter Kiersten Udbyneder 1806 19
Jensdatter Kiersten Sjelle 1765 64
Jensdatter Kiersten Almind 1703 3
Jensdatter Maren Nebsager 120
Jensdatter Maren Falslev 1699 26
Jensdatter Maren Grundfør 1730 60
Jensdatter Maren Rimsø 1698 95
Jensdatter Maren Nordby 1765 138
Jensdatter Maren Assens 1687 125
Jensdatter Maren Præstekone i FeldballeDover 165
Jensdatter Maren Dover 1815 165
Jensdatter Margrethe Tvede 1823 35
Jensdatter Margrethe Gjerlev 1790 22
Jensdatter Mariane Haurum 1786 18
Jensdatter Mette Vellev 1703 15
Jensdatter Mette Marie Høbjerg 1809 4
Jensdatter Mette Marie Tilst 1755 72
Jensdatter Mette Marie Vinding c. 1770 112
Jensdatter Sidsel Sjelle1783 64
Jensdatter Tholle Virring 1745 46c
Jensen Amdi Severin Vellev 1800 15
Jensen Amdi Severin Langaa Hvorslev172114
Jensen Anders Vejlby 1736 39
Jensen Christen Dover 1677 165
Jensen Christen Øster Tørslev 1790 21
Jensen Christen Hvornum 1698 29
Jensen Christen Ørsted 1735 37a
Jensen Christen Vindblæs 1782 23
Jensen Diederich Lading 1735 46b
Jensen Escke Ring 1803 113
Jensen Hans Gjerrild 1803 94
Jensen Hans Øster Tørslev 1722 21
Jensen Hans Gjerrild 1803 94
Jensen Jens Besser 1648 137
Jensen Jens Vellev 1699 15
Jensen Jens Skjolde 1783 127
Jensen Jens Randlev 1793 141
Jensen Jørgen Todbjerg 1682 154
Jensen Jørgen Karlby 1799 92
Jensen Knud Fæstebonde i Hald Ørsted 37a
Jensen Lauritz Voer 1661 37
Jensen Martin Fjellerup 1765 96
Jensen Niels Torning 1690 1
Jensen Niels Christian Blegind 1715 163
Jensen Ole Saksild1715 140
Jensen Palle Skorup 1755 157
Jensen Peder Ørun (Bjerre herred) 1695 122
Jensen Peder Kattrup 1751 102
Jensen Rasmus Besser 1680 137
Jensen Rasmus Laurbjerg 1798 86
Jensen Rasmus Rimsø 1803 95
Jensen Søren Gjern 1650 156
Jensen Søren Assens 1667 125
Jensen Søren Hvilsager 1726 51
Jensen Søren Ørum (Djurs Nørre herred) 1801 97
Jepsdtr. Maren Voer 1727 37
Jepsen Christen Linnerup 1717 118
Jesperdatter Anne Sønder Onsild 1759 28
Jespersdatter Anne Marie Fjellerup 1773 96
Jespersen Christen Degn i Hjortsvang Spentrup33
Jespersen Hans Peder Spentrup 1804 33
Jespersen Villum Vium 1755 2
Jessen Martin Fjellerup 1765 96
Jessen Morten Kolind 1753 44
Jochumsdtr. Anne Grønbæk 1686 5
Joensdatter Karin Lyngby 1785 40
Johansdatter Karen Marie Kragelund 1800 12
Johansen Peder Virring 46c
Johnsdatter Sophie Ørum (Djurs Nørre herred) 1801 97
Johnsen Peder Kattrup 1751 102
Joster Rebecca Stouby 1776 123
Juelsdt. Maren Gosmer 1770 146
Juul Catharine Kristrup 1750 166
Juul Jens Andersen Kragelund 1732 12
Juul Jens Christen Hurtigkarl Grønbæk 1783 5
Juul Johanne Almind 1761 3
Juul Johanne Jensdatter Grønbæk 1796 5
Juul Jens Mikkelsen Alling 1725 159
Juul Rasmus Sørensen Fruering 1800 162
Justdatter Maren Falling 1717 145
Justesen Jens Kattrup 1751 102
Justesen Jørgen Åle 1702 117
Jæger Ib Birkedommer til Frisenborg Hvirring 108
Jæger Niels Jacob Hinge 1801 7
Jørgensdatter Ane Saksild 1745 140
Jørgensdatter Anne Margrethe Voer 1740 37
Jørgensdatter Cathrine Hjortshøj 1750 153
Jørgensdatter Dorthe Gimmingc. 1720 80
Jørgensdatter Dorthe Gjerrild 1738 94
Jørgensdatter Johnne Borum 1826 66
Jørgensdatter Johanne Holbæk 1731 36
Jørgensdatter Karen Torrild 1690 143
Jørgensdatter Maren Alrø 1719 148
Jørgensdatter Maren Glud 1674 128
Jørgensdatter Maren Hjortshøj 1718 153
Jørgensdatter Margrethe Haslund 1785 84
Jørgensdatter Marie Hammelev 1771 91
Jørgensen Alexander Borum 1696 66
Jørgensen Anders Nørre Galten 1684 87
Jørgensen Anders Houlbjerg 1687 17
Jørgensen Caspar Høbjerg 1661 4
Jørgensen Jacob Levring 1678 6
Jørgensen Jens Hvirring 1700 108
Jørgensen Mads Ørun (Bjerre herred) 1773 122
Jørgensen Marie Georgine Grønbæk 1818 5
Jørgensen Niels Sjelle 1649 64
Jørgensen Niels Vinding 1651 119
Jørgensen Oluf Mørke 1681 150
Jørgensen Peder Falslev 26
Jørgensen Peder Tirstrup 1661 42
Jørgensen Peder Vistofte 1679 58
Jørgensen Poul Ovsted 1658 100
Kaaballe Peder Rasmussen Veggerslev 1749 93
Kaabe Catharina Besser 1807 137
Kaabe Peder Truelsen Urlev 1680 121
Kaa? Søren Madsen Gjerlevc. 1700 22
Kaalund Jacob Saksild 1799 140
Kahr Rasmus Lyngby 1807 40
Kajserling Hanne Marie Eleonora Gosmer 1811 146
Karbeck Oluf Andersen Gosmer 1679 146
Karise Karen Hyllested 1743 41
Karleby Jens Sørensen Veggerslev 1771 93
Karleby Thomas Jacobsen Lyngby 1682 40
Karmach Iben Nielsdatter Søften 1735 61
Katrup Thomas Hylke 1743 101
Kieldsen Johan Georg Nordby 1775 138
Kieldsen Mikkel Sal 1663 13
Kierby Anna Catharine Gimming 1742 80
Kierulf Nicolai Ølsted 1735 131
Killendahl Christian Larsen Ørun (Bjerre herred) 1776 122
Kiriald Christian Pedersen Veggerslev 1768 93
Kirkegaard Peder Madsen Asferg 1744 31
Kirkegaard Peder Madsen Øster Alling 1744 49
Kirkegaard Mads Pedersen Øster Alling 1756 49
Kirkegaard Mads Pedersen Asferg31
Kjærgaard Gertrud Pedersdatter Fjellerup 1725 96
Kjærsgaard Benjamin Jacobsen Kragelund 1768 12
Kjærsgaard Christen Jensen Saksild 1774 140
Kjærsgaard Christen Jensen Røgen 1768 158
Kjærsgaard Inger Støvring82
Klinchhammer Elias Røgenc. 1700 158
Klinge Gertrud Justdtr. Feldballe 1794 43
Klinge Just Jensen Laurbjerg 1772 86
Klint Maren Pedersdtr. Stouby 1746 123
Klocher Ane Sørensdatter Nebsager 1744 120
Klocher Bertel Randsen Nim 1662 107
Klocher Niels Sørensen Degn i Næsby og Tyvelse Nebsager 120
Klog Søren Mogensen Gimming 1720 80
Klokmester Hans Benjaminsen Skjolde 1752 127
Klokmester Maren Hansdatter Skjolde 1782 127
Knabbe Martin Frandsen Rårup 1733 126
Knabbe ? Rasmusdtr. Hyllested 1691 41
Knap Niels Sørensen Hvilsager 1755 51
Knap Niels Sørensen Dover 165
Knap Rasmus Sørensen Tirstrup 1676 42
Knap Søren Rasmussen Feldballe 1750 43
Knopf Magdalene Sophie Hammelev 1744 91
Knopf Peder Sørensen Virring 1800 46c
Knop Søren Lauritsen Virring 1809 46c
Knoth Magdalene Sophie Hammelev 1756 91
Knusdatter Ane Catharine Ørun (Bjerre herred) 1779 122
Knudsdatter Karen Gjessing 1726 46f
Knudsdatter Kirsten Beder 1724 77
Knudsdatter Maren Koldby 1805 175
Knudsdatter Maren Todbjerg 1693 154
Knudsdatter Rachel Helgenæs 1744 59
Knudsen Anne Margrethe Levring 1810 6
Knudsen Engel Katharine Tved 1808 57
Knudsen Hans Skjolde 1680 127
Knudsen Niels Borup 1753 79
Knudsen Oluf Nørre Galten 1684 87
Knudsen Villads Værum85
Kofod Georg Anton Vivild 1805 46e
Kock Frands Diderich Lyngå 1780 46
Kokansky Simon Tranebjerg 1796 136
Koustrup Christen Pedersen Glenstrup 1789 34
Kragh Anders Gylling 1797 147
Kragh Anders Ødum 1812 89
Kragh Christen Pedersen Udbyneder 1798 19
Kragh Christiane Dortthe Nordby 1782 138
Kragh Else Nielsdatter Tvede 1774 35
Kragh Frederich Otto Soetmann Grønbæk 1817 5
Kragh Jens Ødum 1797 89
Kragh Jens Vindblæs 1804 23
Kragh Maren Elisabeth Ormslev 1760 74
Kragh Peder Pedersen Udbyneder 19
Krarup Ane Marie Gangsted 105
Krarup Ane Nielsdatter Storring45
Krarup Laurids Ude Gangsted 105
Krarup Nille Marie Gangsted 105
Krarup Niels Gangsted 1730 105
Krogh Nelle Marie Kragelund 1795 12
Krogh Peder Christensen Gjerrild 1651 94
Krogsgaard Anne Kirstine Houlbjerg 1815 7
Krogsgaard Jens Gjerlev 1801 22
Krogsgaard Jens Sørensen Falslev 1790 26
Jens Sørensen Levring 1770 6
Kruse Erik Vær 1728 104
Kruse Hans Henriksen Torning 1749 1
Kruse Henrik Pedersen Ålsø 1701 38
Kruse Jacob Henrik Levring 1732 6
Kruse Jacob HenrikTorning 1
Kruse Rasmus Jensen Astrup 1787 78
Kryger Ellen Pedersdatter Holbæk 1809 36
Kryger Peder Henningsen Holbæk 1731 36
Krysing Nicoline Gylling 1819 147
Krøltaae Hans Baltharsen Sejling 1754 11
Krøyer Zacharias Tobiessen Endelave 1700 109
Kuur Michel Lauersen Øster Alling 1725 49
Lagesen Balthazar Hasle 1743 70
Lagesen Elisabeth Pedersdatter Fruering 1738 162
Lambrecht Christen Hvilsager 1769 51
Lambrecht Christen Mørke 1776 150
Lambrecht Christoffer Sergent Mørke 150
Lambrecht Kirsten Mørke 1795 150
Langaa Amdi Severin Jensen Hvorslev 1721 14
Langballe Anders Rasmussen Tønning 1783 114
Langballe Anders Rasmussens datter Blegind 163
Langberg Bolette Voldum 1789 88
Langberg Marie Elisabeth Søby 1790 53
Lange Ane Andersdatter Ørum (Djurs Nørre herred) 1782 97
Lange Christen Danielsen Grundfør 1755 60
Lange Daniel Christensen Grundfør 1777 60
Lange Jens Andersen Tirstrup 1792 42
Lange Michael Rimsø 1797 95
Langemarck Zidsel Hylke 1767 101
Larsdatter Dorthe Todbjerg1760 154
Larsen Gustav Kragelund 1799 12
Larsen Jens Kristrup 1758 166
Larsen Nille Marie Mikkelsdtr. Helgenæs 1767 59
Larsen Peder Hansen Lyngå 1756 46
Lauersdatter Agnete Tirstrup 1702 42
Lauersdatter Anne Vitten c. 1690 46a
Lauritsdatter Bente Tranebjerg 1701 136
Lauritsdatter Bodil Holme 1799 75
Lauritsdatter Dorthe Gjerrild 1694 94
Lauritsdatter Giertrud Laurbjerg 1710 86
Lauritsdatter Inger Sejling 1697 11
Lauritsdatter Ingeborg Vistofte 1763 58
Lauritsdatter Johanne Torning 1731 1
Lauritsdatter Kiersten Gimmingc. 1820 80
Lauritsdatter Kiersten Lyngby 1690 40
Lauritsdatter Kiersten Trige 1801 62
Lauritsdatter Kiersten Gjern1791 156
Lauritsdatter Kirstine Marie Hinge 1760 7
Lauritsdatter Mette Holbæk 1701 36
Lauritsdatter Mette Levring 1770 6
Lauritsdatter Mette Margrethe Sønder Onsild 1741 28
Lauritsdatter Øllegaard Malene Gangsted 1765 105
Lavesdatter Maren Barrit 1744 124
Lauritsen Christen i Vellev Vellev64
Lauritsen Frands Lyngå 1741 46
Lauritsen Frederik Ladefoged Frisenborg64
Lauritsen Hans Gødvad 1705 10
Lauritsen Laurits Sjelle 1688 64
Lauritsen Morten Gjerrild 1702 94
Lauritsen Niels Hammel 1656 155
Lauritsen Poul Hjælpelærer Gangsted 105
Lauritsen Rasmus Them 1699 115
Lauritsen Søren Hvilsager 1672 5
Leegaard Albert Harlev 1729 67
Leegaard Peter Tved 1809 57
Leff Peder Jensen Veggerslev 1649 93
Lemvig Johanne Marie Andersdtr. Vejlby 1739 39
Lentze Anna Regine Hvirring 1749 108
Levinsen Hendrik Holbæk 1809 36
Lieme Christian Tved 1771 57
Lihme Edel Sophie Pedersdtr. Thorsager 1746 149
Liime Jochum Hinge 1743 7
Liime Jochum Harridslev 1743 81
Liime Kjeld Pedersen Knebel 1760 56
Liime Peder Kieldsen Knebel 1719 56
Lihme Thomas Nielsen Falling 1758 145
Lihme Tønnes Them 1738 115
Lind Inger Marie Sal 1781 13
Lind Jens Munkbo Lading 46b
Lind Lars Christian Lading 1771 46b
Lind Rasmus Ørun (Bjerre herred) 1744 122
Lind Søren Sønder Onsild28
Lindberg Christen Dalbyneder 1844 20
Lindberg Hans Michelsen Hyllested 1743 41
Lindhardt Mathias Johansen Gylling 1748 147
Lindhardt Mogens Gylling 1792 147
Lingenquist Pernille Pedersdtr. Fruering 1765 162
Lomborg Christen Fischer Thorsager 1740 149
Lomborg Wilhelmine Augusta Thorsager 1770 149
Looft Ane Cathrine Rimsø 1809 95
Lovmand Herluf Lyngå 1757 46
Lovmand Maren Sørensdtr. Todbjerg 1753 154
Lovmand Morten Tilst 1748 72
Lovmand Søren Storring 1761 45
Lovmand Terkel Søften 1778 61
Lucassen Jens Hundslund 1671 144
Luciison Niels Torning 1686 1
Luja Otto Besser 1746 137
Lund Anne Sophie Ry 1789 110
Lund Christen Gjerlev 1794 22
Lund Christen Tvede 1801 35
Lund Christen Christensen Hjortshøj 1745 153
Lund Christen Johansen Hasle 1792 70
Lund Clemmen Sørensen Vium 1755 2
Lund Dorothea Hansdtr. Mårslet 1737 76
Lund Jens Hansen Agri 1759 55
Lund Laurits Christian Lading 1771 46b
Lund Morten Røgen 1778 158
Lund Niels Sønder Onsild 1744 28
Lund Niels Støvring 1755 82
Lund Niels Vær 1788 104
Lund Niels Sørensen Holbæk 1686 36
Lund Otto Feldballe 1793 43
Lund Rasmus Ludvigsen Gylling 1746 147
Lund Rasmus Ludvigsen Glenstrup 1748 34
Lund Rasmus Rasmussen Glenstrup 1749 34
Lund Svend Nielsen Jensen Nimtofte 1729 98
Lundum Sidsel Pedersen Ring 1758 113
Lundum Jacob Pedersen Løsning 1685 132
Lundum Peder Jacobsen Tønning 1717 114
Lunde Ole Skoleholder i Nørre Galten Storring45
Lundorf Hans Skanderup 1794 161
Lydersen Christian Frederich Harridslev 1743 81
Lykke Christian Jacobsen Thorsager 1746 149
Lyngby Else Nielsdatter Tirstrup42
Lyngby Lene Thomasdatter Lyngby 1705 40
Lyngby Rosine Marie Trige62
Lyngsø Maren Jensdtr. Hjorthøj 1809 153
Lysgaard Margrethe Nielsdtr. Vær 1778 104
Lædermark Erik Lauritsen Nimtofte 1708 98
Løde Hans Jacob Dalbyneder 1738 20
Løde Jens Nielsen Dalbyneder 1726 20
Madsdatter Ane Asferg 1725 31
Madsdatter Ane Grønbæk 1699 5
Madsdatter Bodil Borup 1732 79
Madsdatter Inger Laurbjerg 1756 86
Madsdatter Kiersten Ålsø 1727 38
Madsdatter Kiersten Vejerslev 1791 16
Madsdatter Maren Gjerrild 1800 94
Madsdatter Margrethe Hvirring 1729 108
Madsen Anders Bjerre 1794 120
Madsen Christen af Vium Almind 3
Madsen Herluf Storring 1680 45
Madsen Kiels Nordby 138
Madsen Peder Asferg 1744 31
Madsen Rasmus Skivholme 1693 65
Madsen Søren Herredskriver Ørsted 1656 37a
Majlund Daniel Christian Grønbæk 5
Malling Hans Sørensen Adslev 1735 164
Malling Hans Sørensen Støvring 1745 82
Malling Hans Sørensen Sønder Onsild 1754 28
Malling Michel Jørgensen Torrild 1724 143
Malthe Andreas Nørre Snede 1790 116
Mand (Madicl) Mads Tønning 1700 114
Mannike Anne Marie Søby 1777 53
Mariager Jens Diederichsen Lading 1735 46b
Marquard Hans Jacobsen Røgen 1743 158
Marquard Hans Jacobsen Brabrand 1748 71
Mathiasdatter Ane Nebsager 1807 120
Mathisen Christen Henridsclatter Agri 1676 55
Mathisen Fredericia Antoinette Christiansdatter Ødum 1742 89
Maylund Mariane Grønbæk 1751 5
Mejer Ane Jensdtr. Høbjerg 1754 4
Melchiorsen Christen Skrædder Støvring82
Melchiorsen Niels Støvring 1808 82
Meldballe Jens Gregersen Alrø 1729 148
Medelfart Hans Nielsen Nørre Snede 1690 116
Mellerup Thomas Nicolai Agri 1790 55
Meyer Christian Frederick Todbjerg 1753 154
Meyer Hans Erich Saaby Lyngå 1803 46
Michaelsen Kirstine Marie Karlby 1801 92
Michaelsen Peder Hvirring 1670 108
Michelsdtr. Ane Margrethe Sønder Vissing 1746 111
Michelsdtr. Inger Udbyneder 1840 19
Michelsdtr. Maren Harridslev81
Michelsen Hans Sal 1752 13
Michelsen Jens af Vellev Vellev15
Michelsen Michel Serupc. 1720 9
Michelsen Nills Salc. 1690 13
Michelsen Palle Torning 1732 1
Michelsen Rasmus Endelave 1668 109
Michelsen Rasmus Tunø 1647 139
Mikkelsen Søren Knebel 1668 56
Milshov Gertrud Kathrine Torrild 143
MoensdatterAnne Vitten c. 1730 46a
Mogensdatter Maren Glenstrup 1748 34
Mogensdatter Maren Vium 1755 2
Mogensdatter Maren Hvorslev 1804 14
Mogensen Niels Gosmer 1701 146
Mogensen Rasmus Lading 1700 46b
Mohr Anker Ødum 1797 89
Mohr Mathias Hobro89
Monrad Johanne Dorthea Stouby 1796 123
Morsing Jørgen Lauritsen Ølsted 1717 131
Morslet Niels Mogensen Falling 1701 145
Mortensdatter Ane Engum 1670 134
Mortensdatter Ane Brabrand 1726 71
Mortensdatter Bodil Serup 1760 9
Mortensdatter Maren Haurum 1733 18
Mortensdatter Mette Thorsager 1746 149
Mortensen Bertel Harlev 1672 67
Mortensen Malte Ølsted 1709 131
Mortensen Oluf Fausing 1704 47
Mortensen Tønne Vær c. 1720 104
Mossin Christoffer Bertelsen Ring 1746 113
Mossin Cathrine Christoffersen Fausing 1745 47
Mossin Jørgen Berthelsen Hylke 1742 101
Munch Andreas Vester Tørslev 1727 25
Munchsdatter Gye Borup 1668 79
Munch Carla Christensen Tranebjerg 1722 136
Munch Ebbe Nordby 1734 138
Munch Ingeborg Viby 1789 73
Munch Jens Viby 1735 73
Munch Morten Mathias Thorsager 1701 149
Munch Søren Viby 1735 73
Munch Utilia Hyllested 1743 41
Munkeboe Jens Hansen Houlbjerg 1732 17
Muntelen Johanne Kirstine Tranebjerg 1807 136
Murer Peder Jensen Todbjerg 1729 154
Musak Johanne Elisabeth Margrethe Tunø 1803 139
Myller Hans Mygind 1770 52
Myllertz Christen Gødvad 1795 10
Myndsted Jens Soren Hvilsager 1822 51
Mynster Morten Mathiasen Thorsager 1716 149
Møballe Mads Jørgensen Hornslet 1776 151
Møller Ane Helgenæs 1707 59
Møller Ane Jacobsdatter Dover 1732 165
Møller Ane Cathrine Jensdatter Ry 1783 110
Møller Anna Elisabeth Ålsø 1791 38
Møller Ane Margrethe Marie Magdalene 48
Møller Ane Marie Pedersdtr. Nørre Galten 1714 87
Møller Ane Pedersdtr. (??) Linå 1800 160
Møller Andreas Petersen Kolind 1768 44
Møller Birgithe Cathrine Ålsø 1809 38
Møller Christian Hansen Voerc. 1700 37
Møller Chrisian Severin Falslev 1801 26
Møller Luise Jacobsdtr. Gangsted 1809 105
Møller Elisabeth Esbensdtr. Vejlby 39
Møller Hans Madsen Almind 1761 3
Møller Ide Lisabeth Larsdtr. Ovsted 1761 100
Møller Jacob Vær 1745 104
Møller Jens Høbjerg 4
Møller Jens Stouby 1796 123
Møller Jens Rasmussen Skødstrup 1747 152
Møller Jens Christian Voer 1788 37
Møller Johan Christian Lauritsen Vivild 1731 46e
Møller Karen Rimsø 1793 95
Møller Kiersten Jensdatter Ubbyneder 1766 19
Møller Kiersten Pedersdatter Grønbæk 1806 5
Møller Kierstine Rasmusdtr. Hvirring 1792 108
Møller Laurits Seidelin Skanderup c. 1750 161
Møller Lisbeth Larsdtr. Ovsted 1753 100
Møller Maren Albertsdtr. Rimsø 1809 95
Møller Palle Seidelin Hasle 1793 70
Møller Peder Nielsen Sjelle 1758 64
Møller Rasmus Pedersen Skipper i Mariager Endelave 109
Møller Sara Ødum 1812 89
Møller Samuel Almind 1787 3
Møller Søren Borup 1779 79
Møllerup Søren Nielsen Skødstrup 1805 152
M??er Zidsel Johansdtr. Vivild 1772 46e
Mølmarch Hans Christian Stouby 1746 123
Mønster Anna Elisabeth Lyngå 1800 46
Mønster Niels Christian Vejerslev 1791 16
Mønster Niels Christensen Hvirring 1811 108
Mørch Frands Torning 1749 1
Mørch Jens Sørensen i Løgstør Torning 1
Mørch Sophie Alhed Gotfredsen Storring 1761 45
Mørup Nille Christine Skødstrup 1802 152
Nedergaard Anders Nim 1796 107
Neergaard Dorothe Catharine Pederdtr. Karlby 1799 92
Nielsdatter Ane Ormslev 1676 74
Nielsdatter Ane Tirstrup 1752 42
Nielsdatter Ane Glenstrup 1748 34
Nielsdatter Ane Søften 1750 61
Nielsdatter Ane Engum 1757 134
Nielsdatter Ane Beder 1791 77
Nielsdatter Ane Ring 1806 113
Nielsdatter Ane Marie Tønning 1786 114
Nielsdatter Ane Marie Houlbjerg 1794 17
Nielsdatter Ane Marie Glenstrup 1801 34
Nielsdatter Anne Hyllested 1691 41
Nielsdatter Anna Hyllested 1692 41
Nielsdatter Anne Saksild 1706 140
Nielsdatter Anna Viby 1760 73
Nielsdatter Anna Margrethe Voldum 1744 88
Nielsdatter Anna Margrethe Ovsted 1765 100
Nielsdatter Anne Marie Vium 1783 2
Nielsdatter Birthe Gjessing 1780 46f
Nielsdatter Cecilie Catharine Hasle 1759 70
Nielsdatter Dorothe Ødum 1705 89
Nielsdatter Ellen Them 1700 115
Nielsdatter Elisabeth Tvede 1801 35
Nielsdatter Else Alling 1758 159
Nielsdatter Karen Tamdrup 1712 106
Nielsdatter Karen Hylke 1728 101
Nielsdatter Karen Vejlby 1688 39
Nielsdatter Karen Falslev 1727 26
Nielsdatter Kiersten Sal 1712 13
Nielsdatter Kirsten Sal 1777 13
Nielsdatter Kirsten Tilst 1735 72
Nielsdatter Maren Sejling 1695 11
Nielsdatter Maren Kousted 1792 32
Nielsdatter Mette Vinding 1759 119
Nielsdatter Mette Sejling 1799 11
Nielsdatter Mette Tved 1779 57
Nielsdatter Mette Serup 1805 9
Nielsdatter Mette Vium 1734 2
Nielsdatter Mette Margrethe Kristrup 1752 166
Nielsdatter Pernille Løsning 1764 132
Nielsdatter Salome Holbæk 36
Nielsdatter Walborg Årslev 1773 50
Nielsen Albert Kousted 1792 32
Nielsen Anders Søby 1702 53
Nielsen Christen Helgenæs 1680 59
Nielsen Christen Odder 1651 142
Nielsen Christen Serup 1653 9
Nielsen Christen Dalbyneder 1664 20
Nielsen Christen Hinge 1801 7
Nielsen Christian Stilling 1805 161
Nielsen Chilianus Stouby 1693 123
Nielsen Ebbe Engum 1744 134
Nielsen Eiler Tilst 1753 72
Nielsen Gregers Skorup 1681 157
Nielsen Hans Skanderup 1651 161
Nielsen Holger Sønder Vissing 111
Nielsen Jacob Gylling 1819 147
Nielsen Jens Voldum 1652 88
Nielsen Jens af Nødelund Sal13
Nielsen Jens i Skiblund Hvorslev14
Nielsen Jens Endelave 1664 109
Nielsen Jens Virring 1679 46d
Nielsen Jens Vitten 1685 46a
Nielsen Jens Sønder Onsild 1801 28
Nielsen Jørgen Vinding 1683 119
Nielsen Jørgen Falslev 1773 26
Nielsen Mogens Søften 1735 61
Nielsen Mogens Serup 1758 9
Nielsen Morten Sejlingc. 1720 11
Nielsen Niels Thorsager 1675 149
Nielsen Niels Ry 1679 110
Nielsen Niels Glenstrup 1723 34
Nielsen Peder Sønder Vissing 1688 111
Nielsen Poul Lading 1648 46b
Nielsen Rasmus Hyllested 1681 41
Nielsen Rasmus Gjessing 1686 46f
Nielsen Rasmus Torrild 1715 143
Nielsen Rasmus Gangsted 105
Nielsen Søren i Glud Skjolde 127
Nielsen Terkel Knebel 169056
Nielsen Terkel Røgen 1794 158
Nielsen Thomas Degn i Ørting Hinge 7
Nielsen Thomas Grønbæk 1674 5
Niemann Eriche Marie Tyrsted 1783 130
Niemann Hans Tyrsted 1747 130
N…n Christian Pedersen Todbjerg 1753 154
Nohr C??? Bernt Skoleholder i Vejlby Vejlby 39
Nohr Marie Catharina Vejlby39
Nord Mette Marie Sørensdtr. Harlev 1730 67
Norup Jesper Nebsager 1794 120
Norup Jesper Endelave 1800 109
Nyehoff Kirsten Hornslet 1780 151
Nygaard Karen Jensdtr. Hammel 1734 155
Nysted Hermand Olufsen Kousted 1754 32
Nysøe Mikkel Brabrend 1730 71
Nøhring Jeppe Rasmussen Urlev 1779 121
Olesdatter Ane Gjerrild 1740 94
Olesdatter Ane Fjellerup 1817 96
Oleson Hieronynius Adslev 1699 164
Olufsdatter Johanne Hvirring 1681 108
Olufsen Hans Væver i Ebeltoft Kolind44
Olufsen Hans Vejlby 1682 39
Olufsen Morten Fausing 1745 47
Olufsen Peder Falling 1683 145
Olufsen Peder Gødvad 1691 10
Olufsen Rasmus Fruering 1680 162
Olufsen Søren Brabrand 1663 71
Ommertrup Karin Jørgensdatter Knebel 1713 56
Osten Inger Kirstine Ålsø 1809 38
Ostemand Hans Albert Vistofte 1736 58
Ottesdatter Anne Marie Tønning 1707 114
Ottesen Daniel Falling 1694 145
Ottesen Eiler (Bøjler) Mårslet 1716 76
Ottesen Jens Sønder Onsild c. 1700 28
Ottesen Ove Fruering 1650 162
Ovesdatter Magdalene Alrø 1788 148
Ovesen Hans Vejlby 1682 39
Overby Hans Steffensen Østbirk 1800 99
Pallidsdatter Kirsten Almind 1732 3
Pallidsdatter Maren Vium 1729 2
Palludan Bodil Jensdtr. Virring 1772 46c
Paulin Dorothea Sophie Hinge 1794 7
Pedersdatter Ane Gjern 1799 156
Pedersdatter Ane Levring 1800 6
Pedersdatter Ane Holme 1780 75
Pedersdatter Ane Skjolde 1691 127
Pedersdatter Ane Marie Veggerslev 1768 93
Pedersdatter Ane Marie Fjellerup 1734 96
Pedersdatter Anne Falling 1702 145
Pedersdatter Anna Tved 1812 57
Pedersdatter Anne Sønder Onsild 1802 28
Pedersdatter Anna Almind 1702 3
Pedersen Anne Vistofte 1794 58
Pedersdtr. Anne Assens1737 125
Petersen Anne Catharine Harridslev 1818 81
Pedersdtr. Anna Maria Levring 1794 6
Pedersdtr. Appolone Assens 1782 125
Pedersdtr. Beate Trige 1721 62
Pedersdtr. Bodil Astrup 1719 78
Pedersdtr. Cathrine Nimtofte 1786 98
Pedersdtr. Charlotte Louise Virring 1785 46c
Pedersdtr. Gertrud Asferg 1744 31
Pedersdtr. Ingeborg Ålsø 1701 38
Pedersdtr. Karen Nebsager 1808 120
Pedersdtr. Karen Hylke 1792 101
Pedersdtr. Karen Ørun (Bjerre herred) 1730 122
Pedersdtr. Karen Glud 1712 128
Pedersdtr. Karen Saksild 1803 140
Pedersdtr. Kirsten Fausing 1683 47
Pedersdtr. Kirsten Mårslet 1801 76
Pedersdtr. Kirsten Tøstrup 1757 98a
Pedersdtr. Lisbeth Vejlby 1766 39
Pedersdtr. Maren Torrild 1723 143
Pedersdtr. Maren Tirstrup 1792 42
Pedersdtr. Maren Viby 1768 73
Pedersdtr. Maren Karlby 1774 92
Pedersdtr. Maren Tved 1739 57
Pedersdtr. Maren Tilst 1697 72
Pedersdtr. Maren Engum 1784 134
Pedersdtr. Margrethe Nørre Galten 1720 87
Pedersdtr. Marie Anne Kirstine Lundum 1751 103
Pedersdtr. Marie Sophie Fausing 1796 47
Pedersen Anders Tved 1645 57
Pedersen Andreas Mygind 1746 52
Pedersen Christen Falslev 1662 26
Pedersen Christen i Skanderup Fruering 162
Pedersen Christen i Vintmølle Grønbæk 5
Pedersen Christian Marie Magdalene 1682 48
Pedersen Gregers Hvorum 1753 29
Pedersen Hans Houlbjerg 1791 17
Pedersen Hans Christoffer Fjellerup 1673 96
Pedersen Isak Rårup 1647 126
Pedersen Isak Engum 1667 134
Pedersen Iver Tirstrup 1797 42
Pedersen Jens Torning 1699 1
Pedersen Jens Lyngby 1808 40
Pedersen Jens Kattrup 1678 102
Pedersen Jens Ring 1671 113
Pedersen Laurits Agri 1758 55
Pedersen Mads Glenstrup 1748 34
Pedersen Mads Kolind44
Pedersen Mathias skrædder og Skoleholder Gangsted 105
Pedersen Mogens Brabrand 1779 71
Pedersen Ole Tirstrup 1797 42
Pedersen Rudolph Klovborg 1787 112
Pedersen Svend Ølsted 1786 131
Pedersen Willom Ørum (Djurs Nørre herred) 1687 97
Pedersen Willom Vium 1686 2
Pedersen Vincentz Vester Tørslev 1692 25
Phfeiffer Morten Mathisen Lundum 1757103
Pischner Elias Nicolai Ry 1760 110
Pind Henrik Olufsen Hvilsager 1741 51
Pind Jens Andersen Handelsmand i Århus Viby73
Pind Maren Jensdtr. Hvorslev 1722 14
Pind Oluf Salc. 1725 13
Pjedsted Ellen Marie Them 1763 115
Plesner Christian Carl Urlev 1806 121
Plesner Johan Philip Endelave 1802 109
Plesner Johanne Marie Randlev 1807 141
Plesner Knud Rårup 1807 126
Plov Anton Gosmer 1808 146
Plum Marie Rårup 1768 126
Pontoppidan Elisabeth Lauritsdatter Ølsted 1717 131
Pontoppidan Henrik Caspar Gylling 1719 147
Poulsdatter Anna Adslev 1745 164
Poulsdatter Anne Ovsted 1765 100
Poulsdatter Ane Kirstine Helgenæs 1801 59
Poulsdatter Bodil Søby 1715 53
Poulsdatter Kirsten Holbæk 1716 36
Poulsdatter Kirsten Voer 1731 37
Poulsdatter Maren Adslev 1773 164
Poulsdatter Maren Lyngby 1784 40
Poulsen Ane Elisa Grønbæk 1821 5
Poulsen Proprietær på Allinggaard Grønbæk 5
Poulsen Adam Rimsø95
Poulsen Christen Sønder Onsild 1784 28
Poulsen Christen Harridslev 1797 81
Poulsen Sejling 1697 11
Poulsen Jacob Vindblæs 1702 23
Poulsen Michel i Falslev Hem27
Poulsen N. Seminarist Gangsted 105
Poulsen Peder Karlby92
Poulsen Peter i Velling Hinge 7
Poulsen Peder Dover 1690 165
Poulsen Søren Fruering 1650 162
Prang Anna Marie Harlev 1773 67
Prang Peter Larsen Harlev1730 67
Primer Anne Elisabeth Serup 1793 9
Prip Alexander Jørgensen Borum 1696 66
Prytz Anne Kirstine Gregersdtr. Vester Tørslev 1715 25
Prytz Cathrine Gregersdtr. Vester Tørslev 1708 25
Prytz Gregers Gregersen Præst i Vester Tørslev Vester Tørslev 25
Pødenphandt Bendix Barrit 1682 124
Quist Christen Nielsen Beder 1682 77
Quist Christen Pedersen Nim 1728 107
Quist Jacob Christensen Hyllested 1691 41
Quist Mads Knudsen Ålsø 1667 38
Quist Villads Pedersen Voldum 1732 88
Raaballe Peder Rasmussen Veggerslev 1743 93
Rachew Fredericia Fausing 1797 47
Ramløse Cecilia Vivild 1805 46e
Rauch Johan Jørgen Torrild 1783 143
Randrup Anne Cathrine Larsdtr. Gimming 1726 80
Rasch Laurids Eliasen Mårslet 1697 76
Rasmusdatter Ane Værum 1716 85
Rasmusdatter Ane Ørsted 1740 37a
Rasmusdatter Ane Marie Fruering 1737 162
Rasmusdatter Bergitte Marie Høbjerg 1737 4
Rasmusdatter Bodil Tønning 1707 114
Rasmusdatter Dorthe Vistofte 1712 58
Rasmusdatter Dorthe Feldballe 1698 43
Rasmusdatter Elsebeth Helgenæs1717 59
Rasmusdatter Gertrud Nørre Galten 1803 87
Rasmusdatter Gertrud Ørsted 1769 37a
Rasmusdatter Karen Asferg 1775 31
Rasmusdatter Kirstine Marie Ødum 1811 89
Rasmusdatter Kirstine Kattrup 1751 102
Rasmusdatter Maren Glenstrup 1748 34
Rasmusdatter Maren Gjerrild 1692 94
Rasmusdatter Maren Hammelev 1805 91
Rasmusdatter Maren Blegind 1783 163
Rasmusdatter Mette Kirstine Knebel 1758 56
Rasmussen Andreas Koldby 1794 135
Rasmussen Anders Ørun (Bjerre herred) 1660 122
Rasmussen Christian Ludvigsen Assens 1797 125
Rasmussen Claus Alling 1758 159
Rasmussen Cornelius Ovsted 1688 100
Rasmussen Hans Astrup 1696 78
Rasmussen Hans i Norup Vindblæs23
Rasmussen Hans Them 1653 115
Rasmussen Hans Blegind 1690 163
Rasmussen Jens Holbæk 1649 36
Rasmussen Jens Vindblæs 1782 23
Rasmussen Jørgen Asferg 1695 31
Rasmussen Lauridtz Nim 1666 107
Rasmussen Mads Tved 1645 57
Rasmussen Mads Tunø 1659 139
Rasmussen Mikkel Feldballe 1645 43
Rasmussen Mikkel Barrit 1659 124
Rasmussen Niels Øster Alling 1682 49
Rasmussen Niels Voer 1741 37
Rasmussen Niels Kousted 1754 32
Rasmussen Niels i Voldby Feldballe43
Rasmussen Niels Skivholme 1779 65
Rasmussen Ove Vejlby 1646 39
Rasmussen Peder Bjerre 1775 120
Rasmussen Peter Borum 1695 66
Rasmussen Peder Nimtofte 1671 98
Rasmussen Poul Ørum (Djurs Nørre herred) 1662 97
Rasmussen Rasmus Vejlby 1640 39
Rasmussen Rasmus Dalbyneder 1654 20
Rasmussen Simon Kapel Skanderup 161
Ravn Gunder Ane Marie Hinge 1777 7
Ravn Jens Vellev c. 1550 15
Ravn Jens Johansen Ry 1770 110
Ravn Jørgen Præst i Vejersø Hinge 7
Ravn Kirstine Marie Kousted 1768 32
Ravn Niels Harlev 1803 67
Ravn Niels Vium 1807 2
Ravn Niels Marie Magdalene 1812 48
Ravn Ole Christian Ålsø 1809 38
Ravn Søren Rasmussen Gjerlev 1668 22
Rafn Jens Jensen Vellev 1699 15
Reenberg Jens Jensen Holme 1799 75
Reesen Christen Jensen Åle 1700 117
Refsbech Kiersten Christensdatter Voer 1758 37
Refsbech Nielsdatter Maren Hem 1797 27
Rentze Ane Regine Hvirring 1749 108
Reventzlow Christen Johansen Harridslev 1774 81
Richter Organist i Horsens Nebsager 120
Richter Ane Johansdtr. Nebsager 1713 120
Rimsø Inger Jensdtr Haslund 1764 84
Rindlef Johan Rasmus Klovborg 1754 112
Ring Ane Elisabeth Holbæk 1739 36
Ring Elias Dr. Holbæk36
Ring Peder Nielsen Hylke 1767 101
Ring Rasmus Gosmer 1750 146
Riis Ane Kirstine Jacobsdatter Voer 1776 37
Riis Claus Rasmussen Alling 1758 159
Riis Kirstine Hammel 1775 155
Riis Maren Christensdtr Hjortshøj 1762 153
Riis Niels Jensen Lyngby 1673 40
Rusbrich Diederich Christian Ødum 1753 89
Risom David Hammelev 1771 91
Risom Lauritz Hammelev 1811 91
Rohd Peder Virring 1783 46c
Rold Inger Pedersdtr Østbirk 1800 99
Roohem Christina Charlotte Sønder Vissing 1749 111
Rosenkilde Peder Østbirk 1757 99
Rosenstand Georgia Fredericia Barrit 1794 124
Rostock Gunde Sørensen Brabrand 1730 71
Rostow Gregers Sørensen Dover 1732 165
Rostow Søren Præst i Feldballe Dover 165
Rostved Christen Gangsted 1720 105
Rostved Jørgen Severin Marie Magdalene 1750 48
Rostved Palle Hof Marie Magdalene 1802 48
Rostved Karen Christensdtr Gangsted 1789 105
Rudemann Elisabeth Sjelle 1760 64
Rye Rasmus Povelsen Lyngby 1648 40
Ryeholm Anders Pedersen Engum 18.. 134
Rygaard Jørgen Christen Karlby 1782 92
Røen Peder af Steensborg Almind 3
Røhr Niels Tyrsted 1796 130
Rølgaard Peder i Sønder Onsild Glenstrup34
Rønne Anne Margrethe Michelsdatter Sønder Onsild 1735 28
Rønsholt Søren Haurum 1786 18
???rby Severin Thoresen Gangsted 1775 105
Saaby Ingeborg Helene Fruering 1775 162
Saaby Karen Hjortshøj 1806 153
Saaby Jens Mårslet 1750 76
Saaby Jens Beder77
Saaby Præst i Ry Fruering 162
Sadolin Hans Jacob Ry 1793 110
Salling Christen Levring 1770 6
S??mnelsdtr. Eva Marie Ødum 1717 89
S??mnel Martinus Degn i Ullerslev Ødum89
Sandager Caroline Christiane Lundum 1798 103
Sandager Marie Magdalene Lundum 1796 103
Sandager Niels paa Brahetrolleborg Lundum 103
Sandholdt Kirsten Poulsdtr Karlby 1707 92
Saxild Jens Olufsen Fruering 1738 162
Saxo Bendix Nielsen Falling 1743 145
Saxo Christen Nielsen Falling 1701 145
Saxo Niels Johan Christensen Falling 1742 145
Scavenius Christian Endelave 1770 109
Schaarup Karen Rasmusdtr Astrup 1759 78
Schaarup Magrethe Fruering 1719 162
Schaarup Peder i Tved 1764 Knebel 1798 56
Schaarup Rasmus Nielsen Torrild 1724 143
Schade Mette Pedersdtr Hornslet 1731 151
Schade Rasmus Skanderup 1767 161
Schalstrup Peder Præst i Houlbjerg Voldum88
Schandorff Præst i Ring Ring 113
Schandorff Margrethe Elisabeth Ring 1753 113
Schandorff Mathias Jørgensen Hundslund 1735 144
Scheel Helle Mortensdtr Årslev 1767 50
Scheel Morten Årslev 1736 50
Schielderup Gustav Jørgen Sørensen Sjelle 1697 64
Schierpens Gertrud Karlby92
Schive Christian Jacobsen Tamdrup 1749 106
Schive Peter Hornslet 1763 151
Schiødt Bodil Marie Støvring 1797 82
Schiødt Peder Jensen Randers Støvring82
Schiøtz Rudolph Georg Viby 1789 73
Schjemit Hans Henrich Nim 1796 107
Schmidt Vejer og Maaler i Mariager Lundum 103
Schmidt Forpagter paa Bildesbølle Torrild 143
Schmidt Else Andersdtr Gylling 1745 147
Schmidt Else Marie Rårup 1787 126
Schmidt Hans Christian Veggerslev 1800 93
Schmidt Jacob Østbirk 1800 99
Schmidt Jacob Lauersen Skoleholder i Svejstrup Harlev67
Schmidt Jens Christensen Ørum (Djurs Nørre herred)97
Schmidt Jens Stouby 1751 123
Schmidt Johan Rektor i Århus Lundum 103
Schmidt Johan Andersen Torrild 1659 143
Schmidt Johannes Jensen Veggerslev 1774 93
Schmidt Jørgen Nielsen Vindblæs 1790 23
Schmidt Lauritz Jensen Dover 1711 165
Schmidt Margrethe Haurum17?? 18
Schmidt Niels Laursen Nørre Galten 1796 87
Schmidt Peder Knudsen Dalbyneder 1798 20
Schmidt Rasmus Ørun (Bjerre herred) 1804 122
Schmidt Rasmus Nebsager 1809 120
Schmidt Rasmus Christensen Øster Alling 1802 49
Schmidt Sophie Torrild 1801 143
Schou Christen Hylke 1792 101
Schounborg Jens Andersen Linnerup1793 118
Skouborg Jens Andersen Levring 1802 6
Schoubye Cort Frandsen Kolind 1732 44
Schougaard Elisabeth Sørensdatter Fjellerup 1726 96
Schousboe Søren Sørensen Gjerlev 1768 22
Schrøder Margrethe Hylke 101
Schuster Jørgen Henriksen Gartner paa Engelsholm Gylling 147
Schytte Birgitte Margrethe Jørgensdtr Hedensted 1826 133
Schøller Nicolai Hammel 1797 155
Schønning Peder Techler Clausen Ørsted 1748 37a
Schørring Chr. Fr. Ovsted 1784 100
Schøtt Knud Thomsen Løsning 1729 132
Seidelin Holger Ovsted 1753 100
Sejer Ane Olufsdatter Kolind 1732 44
Sejersen Ole Mygind 1700 52
Selmer Henrik Urlev 1748 121
Selmer Jacob Hundslund 1750 144
Serritzlev Frederich Rårup 1807 126
Serritzlev Jens Hansen Dover 1816 165
Serritzlev Jens Jørgen Hansen Skoleholder Rårup 126
Serritzlev Hans Jensen Sønder Vissing 1737 111
Serup Peder Sørensen Sjelle 1656 64
Sested Grethe Stouby 1780 123
Siersted Anna Birgitta Nebsager 1793 120
Siersted Bodil Gertrud Nebsager 1800 120
Siersted Marie Sophie Kristrup 1779 166
Sigvarsen Jacob Asferg31
Simonsen Jens Falling 1671 145
Simonsen Peder Falling 1659 145
Simonsen Peder Nebsager 1665 120
Skaade Maren Christofferdtr Holme 1777 75
Skanderborg Mogens Nielsen Adslev 1720 164
Skanderborg Niels Isacsøn Hasle 1724 70
Skult Peder Pedersen Ørun (Bjerre herred) 1664 122
Smed Christen Nielsen Almind 1695 3
Smed Johan Andersen Torrild 1659 143
Smed Maren Sørensdtr Hvilsager 1706 51
Smidstorf Bodil Olesdtr Vejlbyc. 1752 39
Smollerup Visti Hyllested 1782 41
Soede Maren Mikkelsdtr Tunø 1800 139
Soede Mikkel Tunø 139
Soetmann Benedicta Marie Ovsted 1784 100
Soetmann Elisabeth Marie Storring 1831 45
Solrød Lars Nielsen Lyngby 1720 40
Solrød Mette Marie Lyngby 1760 40
Sommer Birgithe Mørke 1705 150
Sommer Margrethe Hammel 155
Sommer Mette Christensdtr Gjerlev 1768 22
Sommer Rasmus Mortensen Gjerlev 1768 22
Spangenberg Johannes Jacobsen Hammelev 1756 91
Sparre Peder Hjortshøj 1794 153
Spentrup Ane Sophie Harlev 1803 67
Sprug Niels Vitten 1788 46a
Sprug Søren Eskildsen Vitten 46a
Spørring Jens Michelsen (skoleholder) Trige 1801 62
Staarup Thomas Nielsen Randlev 1678 141
Stavning Otto Løsning 1740 132
Steen Anne Marie Pedersdatter Røgen 1742 158
Stenballe Kirstine Rårup 1789 126
Stenberg Ane Kirstine Hedensted 1769 133
Stenberg Jacob Hyllested 1810 41
Stenberg Lauritz Foss Præst i Hedensted Hedensted 133
Stenberg Niels Mathias Vejlby 1812 39
Stenholt Mathias Vær 1742 104
Stenholt Mathias Nebsager 1744 120
Stenholt Mette Mathiasdtr. Endelave 1794 109
Steensen Jens Hundslund 144
Steenstrup Mette Kirstine Hansdtr. Assens 1757 125
Steensdatter Anne Løsning 1725 132
Stibert Peter Hansen Hedensted 1755 133
Stilling Anna Astrup 1787 78
Stilling Jens Sørensen Fruering 1765 162
Stilling Maren Michelsdtr Ring 1761 113
Storm Rasmus Feldballe 1801 43
Stouby Peder Tvede 1801 35
Stougaard Jacob Hjortshøj 1806 153
St??srod Niels Thomassen Them 1699 115
Strunck Johan Jochumsen Korporal Brabrand 71
Strutz Emanuel Sønder Onsild 1759 28
Strømborg Lauritz Thomsen Borger i Aarhus Mårslet76
Strømborg Thomas Lauridsen Vitten 1738 46.a
Stub Ane Pedersdtr. Marie Magdalene 1721 48
Stub Peder Sørensen Mårslet 1756 76
Stuck Christine Christensdtr Hammelev 1741 91
Stæhr Niels Hansen Sal 1780 13
Suhr Berent Nimtofte 1736 98
Suhr Ellen Margrethe Knebel 1760 56
Sund Clemmen Sørensen Vium 1744 2
Svane Christen Rasmussen Helgenæs 1755 59
Svane Melchior Sommerfeldt Helgenæs 1794 59
Svane Sidsel Hansdatter Kolind 1789 44
Svane Stephe Buxen Hansen Kolind 1747 44
Svane Stephe Buxen Hansen Nimtofte 1753 98
Svanekjær Catharine Marie Hyllested 1810 41
Svanekjær Mette Kirstine Agri 1807 55
Svejgaard Jens Jensen Søby 1801 53
Svejstrup Jens Sørensen Skoleholder i Aastrup Ring 113
Svendsen Jens Alling 1684 159
S??eborg Christian Grønbæk1783 5
S??eborg Christian Kolind 1783 44
S?eby Andreas Røgen 1774 158
S??by Søren Sejling 1754 11
S??fsten Øllegaard Sørensdatter Hvorslev 1786 14
S??dergaard Christen Nielsen Voer 1740 37
S??dergaard Niels Rasmussen Voerc. 1740 37
Sørensdatter Ane Ø og V Velling 1682 49
Sørensdatter Ane Falling 1696 145
Sørensdatter Ane Tranebjerg 1730 136
SørensdatterAne Marie Magdalene 1741 48
Sørensdatter Anne Rimsø1743 95
Sørensdatter Ane Catharine Nørre Galten 1773 87
Sørensdatter Ane Kirstine Holbæk 1832 36
Sørensdatter Ane Kirstine Knebel 1808 56
Sørensdatter Ane Margrethe Søby 1801 53
Sørensdatter Ane Marie Gjern 1761 156
Sørensdatter Anna Viby 1737 73
Sørensdatter Christence Skjolde 1783 127
Sørensdatter Dorthe Marie Falslev 1794 26
Sørensdatter Dorthe Marie Gjerlev 1822 22
Sørensdatter Edel Kirstine Ry 1787 110
Sørensdatter Karen Hjortshøj 1724 153
Sørensdatter Kirsten Assens 1700 125
Sørensdatter Kirsten Sønder Vissing 1732 111
Sørensdatter Kirsten Sejling 1812 11
Sørensdatter Maren Helgenæs 1646 59
Sørensdatter Maren Gjerlev 1706 22
Sørensdatter Maren Ring 1708 113
Sørensdatter Maren Linå 1711 160
Sørensdatter Maren Veggerslev 1748 93
Sørensdatter Maren Trige 1776 62
Sørensdatter Maren Ry 1794 110
Sørensdatter Margrethe Vester Tørslev 1818 25
Sørensdatter Mette Kristrup 1717 166
Sørensdatter Mette Marie Lyngby 1784 40
Sørensen Anders Nørre Galten 1742 87
Sørensen Anders Glenstrup 1780 34
Sørensen Anne Worm Hundslund 1807 144
Sørensen August Glenstrup 1700 34
Sørensen Bertel Rimsø 1670 95
Sørensen Claus Hornslet 1676 151
Sørensen Claus Skanderup 1790 161
Sørensen Eske Beder 1809 77
Sørensen Gregers Sønder Vissing 1649 111
Sørensen Gunde Brabrandc. 1730 71
Sørensen Hans Assens 1701 125
Sørensen Jacob Præst i Ølby Hjortshøj 153
Sørensen Jens Saksild 1660 140
Sørensen Jens Nordby 1679 138
Sørensen Jens Vejerslev 1687 16
Sørensen Jens Veggerslev 1687 93
Sørensen Jens Hvilsager 1726 51
Sørensen Jens Laurbjerg 1771 86
Sørensen Jørgen Holme 1692 75
Sørensen Knud Astrup 1670 78
Sørensen Lars Udbyneder 1806 19
Sørensen Laurids Skanderup 1701 161
Sørensen Mads Gjerlev 1706 22
Sørensen Mikkel Tunø 1803 139
Sørensen Mikkel d.y. Adslev 1789 164
Sørensen Niels Helgenæs 1652 59
Sørensen Niels Hylke 1653 101
Sørensen Niels Kolind 1670 44
Sørensen Niels Trige 1679 62
Sørensen Niels Spentrup 1691 33
Sørensen Niels Hvorum 1796 29
Sørensen Peder Vitten 1820 46a
Sørensen Poul Ørsted 1800 37a
Sørensen Rasmus Agri 1646 55
Sørensen Søren Torrild 1651 143
Sørensen Søren Ødum 1804 89
Sørensen Thomas Vær 1700 104
Sørup Knud Andersen Hvilsager 1669 51
Sørup Peder Andersen Udbyneder 1649 19
Sørup Peder Sørensen Sjelle 1650 64
Tandrup Andreas Vær 1730 104
Terchelsen Anna Catharina Barrit 1739 124
Termansen Laurine Christine Hylke 1830 101
Thaaning Niels Iversen Skødstrup 1781 152
Thaaning Ide Kirstine Skødstrup 1813 152
Thestrup Karen Jensdtr. Harlev 1730 67
Thoersen Severin Gangsted 1775 105
Thomasdtr. Anne Dorothea Haslund 1806 84
Thomasdtr. Abelone Randlev 1754 141
Thomasdtr. Birgitta Mårslet 1697 76
Thomasdtr. Catharina Almind 1713 3
Thomasdtr. Karen Grønbæk 1700 5
Thomasdtr. Karen Kattrup 1751 102
Thomasdtr. Karen Hammelev 1825 91
Thomasdtr. Kirstine Lading 1799 46b
Thomasdtr. Maren Linnerup 1708 118
Thomasdtr. Maren Tamdrup 1713 106
Thomelius Laurs Sønder Onsild 1728 28
Thomsen Anders Skødstrup 1765 152
Thomsen Christen Vejlby 1768 39
Thomsen Erik Tamdrup 1667 106
Thomsen Hans Voer 1647 37
Thomsen Isak Urlev 1767 121
Thomsen Jens Vellev 1655 15
Thomsen Jens Åle 1716 117
Thomsen Jesper Vium 1777 2
Thomsen Knud Løsning 1695 132
Thomsen Laurs Sønder Onsild 1728 28
Thomsen Mads Dalbyneder 1659 20
Thomsen Niels Them 1670 115
Thomsen Peder Fruering 1675 162
Thomsen Peder Gylling 1688 147
Thomsen Peder Præst i Darum Lyngby40
Thomsen Poul Vindblæs 1675 23
Th??renfeldt Marie Kirstine Åle 1791 117
Th??rnfeldt Urban Vinding 1779 119
Thorsdatter Else Gødvad 1796 10
Thorsø Ane Cathrine Randlev 1807 141
Thorsø Christen Randlev 1765 141
Thorup Anne Sophie Nim 1767 107
Thorup Helle Cathrine Hjortshøj 1745 153
Thorup Jens Christian Sønder Vissing 1732 111
Thrane Niels Karlby 1744 92
Thrue Thomas Jensen Odder 1809 142
Thygesdatter Johanne Hinge 1782 7
Thygesen Hans Emanuel Gimming 1806 80
Thygesen Peder Værum 1702 85
Tibstrup Peter Madsen Kolind 1765 44
Timmermand Ane Vester Tørslev 1777 25
Tobiesen Zacharias Endelave 1700 109
Todbjerg Kirsten Houlbjerg 1746 17
Todberg Niels Ålsø 1758 38
Todberg Peder Jensen Trige 1693 62
Tolstrup Jens Nielsen Karlby 1670 92
Tolstrup Maren Dabyneder 1806 20
Tonboe Marie Elisabeth Høbjerg 1776 4
Tonboe Niels Serup 1722 9
Torild Anders Johansen Hammel 1690 155
Torp Ane Marie Hornslet 1776 151
Toxværd Christine Fradericia Thorsager 1800 149
Toxværd Jesper Norup Thorsager 1786 149
Toxværd Sahre Frandsdtr. Tønning 1780 114
Toxværd Søren Besser 1806 137
Toxværd Ulrik Adolph Ring 1793 113
Trane Hans Clausen Hornslet 1690 151
Trane Morten Jensen Hammelev 1704 91
Trane Niels Nielsen Karlby 1739 92
Trane Søren Clausen Forpagter paa Clausholm Hornslet 151
Tranders Peder Nielsen Ørsted 1735 37a
Truelsdtr Anne Marie Ørum (Djurs Nørre herred) 1737 97
Tunø John Olufsen Linå 1688 160
Tved Morten Lauridsen Voldum 1675 88
Tørring Jens Pedersen Løsning 1749 132
Tørring Niels Sjelle 1697 64
Tørslev Hans Rimsø 1793 95
Tørslev Johanne Andersdtr Ørum (Djurs Nørre herred) 97
Udbye Hans Jensen Ørun (Bjerre herred) 1800 122
Udbye Peder Ry 1802 110
Udbye Peder Ring 1798 113
Wadsdatter Ane Gangsted 105
Waum Maren Sørensdtr Knebel 1798 56
Ulf Ida Sophie Lading 1805 46b
Ulf Mads i Vær Nørre Galten87
Ullerslev Peder Endelave 1753 109
Ullerslev Peter Petersen Vær 1771 104
Ussendatter Karen Udbyneder 1768 19
Ursin Johan Frederich Sjelle 1807 64
Ussing Lauritz Løsning 1767 132
Wagaard Iver Madsen Skødstrup 1771 152
Wammen Mette Tilst 1828 72
Wardbjerg Albert Hansen Borup 1668 79
Wardinghuus Frederich Hammel 1777 155
Wardinghuus Frederich Houlbjerg 1791 17
Vas Henrik Andersen Tønning 1681 114
Wedell Nicolai Serup 1785 9
Veffe Iver Jensen Randlev 1659 141
Wegener Edele Friederiche Vær 1771 104
Veggerslev Hans Jensen Mårslet 1697 76
Veggersløv Jacob Jensen Todbjerg 1693 154
Wegner Peter Alling 1698 159
Weile Hans Skodsted 1747 152
Weile Hans Hansen Tirstrup 1729 42
Weile Niel Jensen Hvirring 1681 108
Welling Niels Jensen Vinding 1728 119
Welling Poul Trige 1807 62
Wendelbo Niels Glenstrup 1789 34
Wendelbo Poul Nielsen Hvilsager 1767 51
Weng Laurids Borum 1744 66
Westergaard Ole Åle 1789 117
Weyerslev Just Jensen Harbo Harlev 1697 67
Weylby Hans Rasmussen Mygind 1777 52
Wiborg Lauritz Nielsen Hjortshøj 1724 153
Wiby Christen Rasmussen Østbirk 1724 99
Wiby Rasmus Andersen Østbirk 1691 99
Wicher James Hylke 1767 101
Wicher Johannes Sognepræst til Hylke Hylke 101
Wien Hans Andreas Høbjerg 1755 4
Wiinberg Andreas Lyngby40
Wilding Susanne Lyngå 1798 46
Villadsdatter Ane Laurbjerg 1799 86
Willadsen Jens Blegind 1756 163
Willadson Ole Mygind 1696 52
Willumsdatter Maren Odder 1686 142
Willumsen Claus Grundfør 1683 60
Willumsen Hans Barrit 1688 124
Willumsen Peder Vium 1744 2
Wilsted Christen Mortensen Klovborg 1706 112
Wimmelmann Johan Skræder Grundfør60
Wimmelmann Just Henrich Sal 1744 13
Wimmelmann Marie Cathrine Grundfør 1757 60
Wincentzdt Ane Kirstine Kolind44
Windekilde Johanes Frederich Them 1765 115
Winding Jens Ovsted 1775 100
Winding Kirstine Christensdtr Hjortshøj 1745 153
Winding Mathias Nielsen Ring 1729 113
Winding Peder Sønder Vissing 1747 111
Winding Peter Gimmig 1806 80
Winther Ane Kirstine Gimmig 1805 80
Winther Ane Marie Jensdtr. Tyrsted 1721 130
Winther C.H.P. Sognepræst i Vejle Tamdrup 106
Winther Christian Viby 1778 73
Winther Christian Ulrich Bartholin Tamdrup 1777 106
Winther Jens Jensen Asferg 1781 31
Winther Margrethe Jensdtr. Grundfør 1801 60
Wintzløff Edel Marie Jensdatter Stouby 1693 123
Wissing Bodil Kirstine Olesdatter Gosmer 1802 146
Wissing Niels Pedersen Gjern 1755 156
Wissing Oluf Nielsen Gosmer 1800 146
Wissing Rasmus Nielsen Gosmer 1732 146
Wissing Søren Ødum 1811 89
Vistrup Christen Nielsen Hvorslev 1678 14
With Jørgen Hendrich Harridslev 1743 81
Vogensdatter Ellen Haslund 1810 84
Vognsen Hans Fruering 1762 162
Volmar Niels Poulsen Mesterskrædder i Sal Houlbjerg17
Worm Mette Jensdatter Vellev 1703 15
Wæhr Claus Pedersen Tyrsted 1696 130
Wæhr Gertrud Clausdtr Tyrsted 1780 130
Wæhr Peder Jensen Tamdrup 106
Wærdel Johannes Hattingc. 1720 129
Wærn Andreas Ødumc. 1700 89
Wærn Elsebeth Rasmusdtr. Helgenæs 1707 59
Wærn Knud Vittenc. 1700 46a
Væst Jens i Overmølle Haurum18
Zachariasdatter Mette Cathrine Nim 1790 107
Zacho Gert Hatting 1781 129
Ølby Gertrud Nielsdtr. Viby 1742 73
Ørbech Paul Seene Sophie Nielsen Tamdrup 1800 106
Østergaard Laurs Endslev 1830 22
Ørting Rasmus Rasmussen Ørun (Bjerre herred) 1808 122
Ørting Rasmus Rasmussen Gangsted 1813 105
Ørting Ursula Cathrine Sønder Vissing 1785 111