Køb litteratur

Her kan du købe de to bøger i serien "Degne og skoleholdere indtil 1814". Ning Herred blev udgivet i 2006, Hads Herred i 2009. Hvis begge bøger købes samtidig kan der opnås rabat.

Hads herred – degne og skoleholdere indtil 1814
Udgivet maj 2009
Eget forlag. Produktion Forlaget Underskoven
Sider: 213
ISBN: 978-87-92467-28-7
189 kroner
Ning herred – degne og skoleholdere indtil 1814
Udgivet 2006
Eget forlag. Produktion Forlaget Underskoven
Sider: 101
ISBN: 87-92032-28-1
129 kroner
Samlet tilbud259 kr SPAR 59 kroner

Bøgerne kan købes ved at skrive til mig på aja@bear.dk

For at købe bøgerne så send en mail til: aja@bear.dk med information om: Navn, Adresse samt hvilke bøger du vil købe.

Priserne er inkl. porto og forsendelse i DK.

Om Hads herred - degne og skoleholdere indtil 1814
Bogen indledes med et afsnit om Blicherfamiliens betydning for skoleforholdene i Hads herred. Derefter følger afsnittene om de enkelte sogne. I hvert kapitel er først sognedegnene og derefter skoleholderne i de enkelte byer omtalt i kronologisk rækkefølge. Der er i alt omtalt 141 degne og skoleholdere. Kildeangivelserne er samlet efter hvert afsnit. Der er mange illustrationer og slægtstavler i bogen.

Om Ning herred - degne og skoleholdere indtil 1814
Bogen indledes med et generelt baggrundsafsnit omkring den historiske udvikling på skoleområdet - dette afsnit er meget summarisk og kun medtaget for at lette forståelsen af sammenhængen. Derefter følger afsnittene om de enkelte sogne. I hvert kapitel er først sognedegnene og derefter skoleholderne i de enkelte byer omtalt i kronologisk rækkefølge. Der er i alt omtalt 89 degne og skoleholdere. Kildeangivelserne er samlet efter hvert afsnit. Der er mange illustrationer i bogen. Bogen er udgivet uden økonomisk støtte af nogen art fra fonde og lignende.