Rettelser Hads Herred

Rettelser og tilføjelser til
Hads herred
- degne og skoleholdere indtil 1814


(Astrup, Tulstrup og) Hvilsted
Anders Nielsen Vejle (Saxild) f. 1743 d. 1774

I en indberetning fra provst Mogens Wogelius står der: "Skiftet efter Anders Nielsen Saxild forhen Skoeleholder i Hvilsted begyndte d. 20 Marti 1774...." (Citat udarbejdet af Erik Jensen). Man må ud fra dette samt tilføjelsen under degnen Niels Jacobsen (Veile) i Saksild og Nølev antage at Anders Nielsen Vejle (Saxild) er søn af degnen i Saksild og Nølev Niels Jacobsen (Veile).

Bent Brodersen f. 1759 d. d. 29. december 1829

Bent Brodersen blev 1809 gift anden gang i Venge med enke Margrethe Laursdatter Bech.


Saksild og Nølev
Niels Jacobsen (Veile) d. 1770

I en indberetning fra provst Mogens Wogelius står der: "D. 28 Juni 1770 døde Nils Jacobsen Veile Sognedegn for Saxild og Nøløfs Meenigheder...." (Citat udarbejdet af Erik Jensen). Man må ud fra dette tilnavn antage at skoleholder Anders Vejle i Hvilsted er identisk med Niels Jacobsens søn Anders.


Randlev og Bjerager
Jens Jensen f. 1760 d. 1806

Jens Jensen var født i Odder 1760.

Jens Jensens far Jens Lauridsen var født 1731.

Cathrine Thorsø døde 1743 i Hvilsted.

FEJL og tilføjelser: Jens Jensens søskende: Anne var FØDT 1758. Laurits født 1763. Birthe født 1765. Laurs født 1766. (de 3 sidstnævnte døde som børn)

FEJL: Jeg citerer i bogen "Madsen, Thorvald. Niels Blicher og Bondestanden" angående Jens Jensens løn. Thorvald Madsen må have kludret lidt her for dette citat er ikke fra biskop Jansen men fra FT1787 og det går ikke på degnen Jens Jensen men på skoleholder Peder Billeskov Grimstrup.

Oluf Erichsen Bech f. d. 7. maj 1781 d. d. 13. februar 1838

FEJL: Oluf Erichsen Bech hed korrekt Ole Erich Bech.

FEJL: Oluf Erichsen Bech havde ikke en dødfødt søsken født 1782 (det er hans far Peder Ollesen Bechs efterfølger som præst på Tunø der får en dødfødt datter).

FEJL: Oluf Erichsen Bechs hustru Johanne Marie Plesners mor hed Magdalene Cathrine Tegder.

Ovenstående rettelser er ikke på grundlag af nye kilder men efter revurdering af allerede anvendte kilder.

Oluf Erichsen Bech og Johanne Marie Plesners søn Peder bliver gift med Olivia Lauritsen født ca. 1803. Peder bliver skoleholder i Holbæk, Randers amt.


Odder
Morten Skoleholder

Morten Skoleholder må ud fra navnet antages at have været skoleholder i Odder. Morten Skoleholders søn Søren dør 1739.


Hundslund
Jens Pedersen Holderup d. 1729

Jens Pedersen Holderups anden hustru Dorthe Jensdatter var født ca. 1692 og var datter af Jens Thuesen død 1694 og Anne Jensdatter død 1723. Anne Jensdatter var anden gang gift med Niels Lauridsen Kejser. Dorthe Jensdatter havde broderen Jens født ca. 1694 og følgende halvsøskende: Laurids født ca. 1698. Hans født ca. 1704. Mads født ca. 1712.

Jens Steensen f. ca. 1745 d. 1813

Jens Steensen havde tidligere været skoleholder i Skovsrod, Tulsted sogn, Gjern herred hvor han findes nævnt 1774-1778. Jens Steensen og Anne Worm Sørensensdatter fik to børn døbt i Tulstrup nemlig Dorthe Marie født 1777 og Christian født 1778.


Gylling
Peder Thomsen f. ca. 1719

FEJL: I bogens overskrift står Peder Thomsen angivet som død ca. 1719. Dette er en fejl - han er født ca. 1719.

Kilder