Rettelser Ning Herred

Rettelser og tilføjelser til
Ning herred
- degne og skoleholdere indtil 1814


Viby og Tiset
Jacob Christensen (i bogen kaldet Jacob Skoleholder)

Jacob Christensen er i bogen benævnt Jacob Skoleholder men af nedenstående fremgår at hans navn har været Jacob Christensen.
Jacob Christensen nævnes i Århus bys tingbog 1675 i forbindelse med arv efter faderen som er Christen Jacobsen. Jacob christensen havde broderen Tomas.
Jacob Christensen er også flere gange nævnt i Marselisborg birks tingbog i forbindelse med strid om noget gæld, hvoraf bl.a. fremgår d. 14 august 1677: "Da på rettens vegne af fogeden blev Jacob Christensen for retten tilspurgt, om han haver haft det hus, Poul Jensen sigter ham for udi fornævnte 9 år, svarede Ja, han haver haft det og holde skole udi. Ydermere tilspurgte om han haver haft seng imidlertid af Poul Jensen, svarede han ja, han lå hos hans svend." (Citater fra Marselisborg birks tingbog udarbejdet af Bente Feldballe).

Jens Rasmussen Hammer d. 1713

Jens Rasmussen Hammer blev immatrikuleret 1688 fra Århus.

Søren Olufsen Holm f. ca. 1706 d. 19. marts 1759

Søren Olufsen Holm blev immatrikuleret 1735 fra Viborg.

Daniel Mathias Endslev f. ca. 1733 d. 1767

Daniel Mathias Endslev var søn af degn i Grønbæk og Svostrup, Viborg amt Søren Andersen Endslev død 1762 og Mariane Christensdatter Majlund død 1751. Søren Andersen Endslev var anden gang gift med Johanne Jensdatter Juul død 1796.

Abraham Friis f. ca. 1728 d. Januar 1789

Der er nye oplysninger om Abraham Friis i “Hads herred – degne og skoleholderen indtil 1814”.

Christian Winther f. 1734 d. 24. november 1789

Christian Winther er med i tavle 4 i “Hads herred – degne og skoleholderen indtil 1814”.


Ormslev og Kolt
????

Ifølge Marselisborg birks tingbog var degnens hustru i 1676 udsat for overfald: "Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne, lyste for vold og hvis lovmål som agtes at føres imod Niels Jensen Hyrde i Kolt, for blå og blodige slag han haver øvet på degnens hustru ibd."(Citater fra Marselisborg birks tingbog udarbejdet af Bente Feldballe).

Oluf Sørensen Hovedstrup f. i Århus 11. november 1644 d. 28. september 1731

Oluf Sørensen Hovedstrups hustru er omtalt i Marselisborg birks tingbog d 27. juni 1676: ”Endnu Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne, lyste for vold og hvis lovmål som agtes at føres imod Niels Jensen Hyrde i Kolt, for blå og blodige slag han haver øvet på degnens hustru ibd.” og igen d. 4. juli: ”Nok Rubert Frederiksen på velb. husbonds vegne, andet ting til voldsdele over Niels Jensen Hyrde udi Kolt, anlangende bordag som [han] haver begået mod Oluf Sørensen Skolemesters hustru.” (Citater fra Marselisborg birks tingbog udarbejdet af Bente Feldballe).

Søren Andersen Vorm

Søren Andersen Vorm angives tidligere at have være skoleholder i Kolt da han ca. 1729 udnævnes til skoleholder i Århus.

Holme og Tranbjerg og Skåde
Peder Billeskov Grimstrup f. 1747 d. 14. maj 1818

Der er nye oplysninger om Peder Billeskov Grimstrup i “Hads herred – degne og skoleholderen indtil 1814”.

Mårslet
Søren Lauritsen f. 1761 d. 1788

FEJL: Søren Lauritsen er ikke søn af Laurids Sørensen og Mette Rasmusdatter men af Laurids Sørensen og dennes anden hustru Mette Eriksdatter.
Der kan tilføjes følgende oplysninger om familien: Laurids Sørensen født ca. 1726 var gift 1. gang med Mette Rasmusdatter født ca. 1732 død 1758. Laurids Sørensen var gift 2. gang med Mette Eriksdatter født ca. 1720 død 1802 i Mårslet.

Jens Pedersen Saabye f. ca. 1721 d. 1772

FEJL: Jens Pedersen Saabyes hustru Marie Hynitz Morville var datter af Krigsraad Niels Frederik Morville født ca. 1676 død 1755 i Munkholm, begravet i Vindelev, Vejle amt og Anna Margrethe Hynitz født 1692 død 1758 på Vilhelmsborg. Marie Hynitz Morville var født 1731 og døde 1785 i Århus. Hun ikke som anført i bogen gift med Søren Langballe – det var hendes søster Christiane der var gift med Søren Langballe.

Jens Pedersen Saabye klager i 1761 over at han ikke får sin løn og at lønnen er mindre end skoleholderens i sognet og mindre en degnen s i Mårslet.

Jens Pedersen Saabye er med i tavle 2 i “Hads herred – degne og skoleholderen indtil 1814”

Christian Friederich Brandt f. 20 april 1721 d. 10. februar 1797

Christian Friederich Brandt er med tavle 4 i “Hads herred – degne og skoleholderen indtil 1814”.

Peder Sørensen Stub f. 1723 d. 31 juli 1758

Peder Sørensen Stub og Christiane Abel blev viet i Odder i 1757.

Hans Hansen Ingerslev f. 12. maj 1740 d. 2. juli 1784

Hans Hansen Ingerslev og Christiane Abels datter Anne Sophie født 1773 død 1853 var gift med organist ved Vor Frue kirke i Århus Carl Emil Ulrich Marius Ebeling født 1766 død 1836.

Beder og Malling
Peder Didrichsen

Peder Didrichsen omtales 1673 i Marselisborg birks tingbog som degn i Beder: " I lige måde Jens Justsen på Peder Didrichsens vegne ved fornævnte sagshøring lydeligt lod fordele efterskrevne for sit tillagte degnekorn af Beder sogn som han er sognedegn til og ham af Århus Domskole er tillagt og nu resterer, nemlig: Lille Fulden: Peder Rasmussen, Christen Jensen Leth, Niels Rasmussen. Fløjstrup: Rasmus Mogensen, Jens Laursen, hvilke fornævnte personer ej godvilligt haver villet betale, ikke heller til 3 ting eller nu i dag rettet for sig, hvorfor de er tilmeldt dele efter varsel af 12 februar." (Citat fra Marselisborg birks tingbog udarbejdet af Bente Feldballe).

Christen Nielsen Quist d. 1724 eller 1725

Christen Nielsen Quist blev immatrikuleret 1687.

Jens Pedersen Saabye f. ca. 1721 d. 1772

Se Mårslet.

Christen Christensen Buch f. 21. juli 1696 d. 12. december 1750

Christen Christensen Buch blev immatrikuleret 1721 fra Århus.

Søren Jensen Bjerregaard f. ca. 1769 d. 1809

Søren Jensen Bjerregaard var gift med Anne Nielsdatter født ca. 1768 død 1830, datter af Anne Nielsdatter (den ældre) død ca. 1799 i As, Vejle amt. Anne Nielsdatter (den yngre) havde broderen Jørgen.

Rasmus Jensen Elkjær f. 1731 d. 1774

Der er nye oplysninger om Rasmus Jensen Elkjær i “Hads herred – degne og skoleholderen indtil 1814”.

Astrup og Tulstrup (og Hvilsted)
Jens Rasmussen

Jens Rasmussen nævnes som degn i Astrup i Marselisborg birks tingbog i forbindelse med en arvesag i 1664. Han navn nævnes igen i tingbogen i 1673 - 1675 flere gange i nogle navnelister.

Hans Rasmussen Møller f. ca. 1659 d. 1721

Hans Rasmussen Møller er med i tavle 2 i “Hads herred – degne og skoleholderen indtil 1814”.

Jacob Olesen (Olufsen) Holmbo f. 1. august 1679 d. 1754

Jacob Olesen (Olufsen) Holmbo blev immatrikuleret 1703 fra Skanderborg.

Jacob Olesen (Olufsen) Holmbo er med i tavle 2 i “Hads herred – degne og skoleholderen indtil 1814”.

Hans Jacobsen Holmbo f. 1721 d. 1780

Hans Jacobsen Holmbo er med i tavle 2 i “Hads herred – degne og skoleholderen indtil 1814”.

Kilder