Thisted amt degnehistorie


Degne (og skoleholdere) i Thisted amt indtil 1814

I Historisk Årbog for Thy og V Han herred findes i årgangene 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1918, 1925, 1926, 1927 og 1928 en degnehistorie for Thisted amt under titlen ”De gamle degne” skrevet af Severin Christensen Sortfeldt. Artiklerne er i skrivende stund tilgængelige på nettet på Thisted museums hjemmeside.
> Jeg har gennemgået disse artikler og uddraget nedenstående register. Med hensyn til stavemåde er artiklernes stavemåde bibeholdt. Muligt kan det besværliggøre søgningen at mange navne i artiklerne er skrevet på latin og derfor har jeg hvor der i artiklen både anvendes det danske og det latinske navn valgt det danske. Degne der har været ansat først i et og derefter i et andet sogn er anført under begge sogne. I enkelte af sognene er nogle skoleholderne også med i artiklerne og de er så i nedenstående register markeret ved at der er tilskrevet ”(sk.h.)”. Hustruer, børn mm er ikke medtaget i registeret.

FornavnEfternavnÅrstal Sogn
Christen 1678 Hurup
Christen 1512 Boddum-Ydby
Peder Abildsen (sk.h.)1728 Nors-Tved
Søren Abrahamsen1807 Vang
Søren Abrahamsen (sk.h.) Vandet
Peder Agerholm 1750-1775 Hundstrup-Østerild
Christen Jensen Aggerholm 1729-1737 Søndbjerg-Odby
Jens Christensen Aggerholm1752 Jegindø
Jens Christensen Aggerholm 1760-1790 Ljørslev-Ørding
Mads Aggerholm Ljørslev-Ørding
Herman Andersen 1692-93 Harring-Stagstrup
Jørgen AndersenAls1715-1759 Sønderhå-Hørsted
Anders Andersen1648 Helligsø-Gjettrup
Christen Andersen 1688-1708 Øster Assels-Vester Assels
Petrus Andreæ1627 Tømmerby-Lild
Peder Nielsen Bach 1701-1744 Vandet
Søren Pedersen Bach 1744-1761 Vandet
Poul Christensen Bach1800 Sjoldborg-Kallerup
Poul Christensen Bach 1781-1797 Tilsted
Laurits Nielsen Bach1710 Klim-Thorup-Vust
Hans Chr. Bagger 1785-1796 Bedsted-Grurup
Lauge Lauritsen Bang 1775-1787 Klim-Thorup-Vust
Søren Abrahamsen Bass 1805-1807 Hjortdal
Peder Lorents Bauer 1752-1782 Nykøbing M
Søren Bech 1727-1761 Sjørring-Thorsted
Peder Bedsted 1734-1783 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg
Hans Bertelsen 1703-14 Hassing-Villerslev
Christen Thomæsøn Bierring 1759-1795 Nors-Tved
Jørgen Pedersen Bierring 1767-1798 Flade-Draaby
Boes Boesen Bisgård 1735-1776 Sennels
Peder Jensen Bisgård 1688-1736 Hjardemål
Niels Nielsen Biug1695 Vestervig-Agger
Søren Bloch 1767-1770 Tødsø-Erslev
Jacobus Laurentii Bloch 1702-1709 Kjettrup-Gjøttrup
Petrus Petersen Bloch 1726-1751 Kjettrup-Gjøttrup
Jens Nielsen Bløde 1787-1837 Alsted-Bjergby
Frants Clausøn Boddum 1707-1712 Bedsted-Grurup
Albert Henriksen Bondo 1752-1805 Jegindø
Anders Frost Brandi (sk.h.) Vandet
Christen Severinsen Brasch 1799-1801 Visby-Heltborg
Christen Severinsen Brasch 1776-1799 Sennels
Hans Pedersen Brodersen 1785-1798 Vestervig-Agger
Christen Jensen Broust 1792-1799 Visby-Heltborg
Chr. Jensen Broust 1799-1800 Sennels
Petrus Bruun1724 Harring-Stagstrup
Jens Bruun1791 Helligsø-Gjettrup
Ulrich Chr. Bruun1801 Solbjerg-Sundby
Peder Bruun (sk.h.) Sjoldborg-Kallerup
Søren Larsen Brønderslev (sk.h.) Hundstrup-Østerild
Ejlert Holm Brønsdorph 1805-1815 Hurup
Johannes Petrus Petri Buggeris1714 Sønderhå-Hørsted
Villads Jensen Bundgaard 1802-1822 Øster Assels-Vester Assels
Ole Bundgård (sk.h.) 1806-1807 Sjoldborg-Kallerup
Jens Bødtker 1696-1741 Vestervig-Agger
Chr. Bøjsen (sk.h.)1728 Hundstrup-Østerild
A. Christensen 1700-1704 Snedsted
Christen Christensen1690 Bedsted-Grurup
Claus Christensen1792 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg
Poul Christensen1685 Jegindø
Peder Christensen 1685-1706 Jegindø
Anders Christensen1699 Hillerslev-Kåstrup
Clemen Christensen 1700 -1714 Vang
Thue Christensen 1690-1740 Lødderup-Elsø
Jens Christensen 1668-1708 Frøslev-Mollerup
Anders Christensen 1708-1752 Øster Assels-Vester Assels
Diderik Christensen 1689-1704 Kollerup-Skræm
Christopher Christensen (sk.h.)1742 Hundstrup-Østerild
Claus Christensøn1685 Helligsø-Gjettrup
Malte Christensøn1637 Sennels
Villem Christensøn 1688-1726 Sjørring-Thorsted
Niels Christoffersen 1667-1702 Hassing-Villerslev
Jens Ibsen Clastrup 1734- 1747 Nykøbing M
Otto Frederik Claudi 1807-1823 Nors-Tved
Otto Fr. Claudi 1805-1807 Sennels
Otto Fr. Claudi 1803-1805 Hjortdal
Ba1dvin Clausøn1690 Visby-Heltborg
Christen Clemedsøn1650 Vang
Christen Clemmensen (sk.h.)1737 Hundborg-Jannerup
Peder Danielsen 1688-1690 Rær-Hansted-Vigsø
Jens Danielssøn 1688-1701 Vandet
Laurris Degn1558 Harring-Stagstrup
Jep Degn1558 Skyum-Hørdum
Anders Degn1558" Bedsted-Grurup "
Jesper Degn1601 Bedsted-Grurup
Mads Degn1558 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg
Mads Degn1558 Vestervig-Agger
Willads Degn 1668-1686 Galtrup-Ø. Jølby
Mads Degn1648 Klim-Thorup-Vust
Johannes Christensen Duun1774 Sjoldborg-Kallerup
Roal Eeg Vandet
Roal Eeg 1814-1815 Kollerup-Skræm
Peder Jensen Eerslev 1798-1822 Flade-Draaby
Jakob Eliasen 1699-1734 Øsløs-Vesløs-Arup
Wilhelm Ellermann 1800 1801 Sjoldborg-Kallerup
Niels Christensen Eskesen 1679 -1720 Hjortdal
Hans Fabricius 1800-1802 Øster Assels-Vester Assels
Severin Ferstivius1723 Harring-Stagstrup
Frederik Chr. Fibiger 1747 – 1749 Nykøbing M
Peder Pedersen Fjerritslev Tilsted
Chr. Henrik Fogh 1798-1818 Vejerslev-Blidstrup
Peder Abraham Frejstrup 1745-1785 Hundborg-Jannerup
Søren Friis 1772-1785 Bedsted-Grurup
Erik Friis (sk.h.) Nors-Tved
Chr. Uttrup From (sk.h.) Tømmerby-Lild
Hans Henrik Fugl 1761-1767 Lødderup-Elsø
Anders Jakobsen Grauersen 1726-1760 Ljørslev-Ørding
Chr. Pedersen Grønlund 1807-1845 Sennels
Chr. Pedersen Grønlund 1800-1807 Vang
Mathias Graae 1752-1772 Øster Assels-Vester Assels
Peder Hald 1756-1758 Rær-Hansted-Vigsø
Jakob Hald 1763-1787 Sejerslev-Ejerslev-Jørsby
Chr. Pedersen Hald 1699-1726 Ljørslev-Ørding
Jens Jensen Halse 1752-1759 Vestervig-Agger
Jens Halse 1749-1752 Nykøbing M
Hans Jacobsen Hammer 1713-39 Alsted-Bjergby
Bendix Hammer 1755-1762 Dragstrup-Skallerup
Bendix Hammer 1762-1774 Kollerup-Skræm
Step Hansøn1672 Kjettrup-Gjøttrup
Niels Pedersen Haverslev 1787-1790 Klim-Thorup-Vust
Knud Hee 1737-1753 Søndbjerg-Odby
Erik Mikkelsen Heegen 1740-1761 Lødderup-Elsø
Andreas Christopher Heidiche1809 Øsløs-Vesløs-Arup
Ulrich Hemmer 1748-1759 Nors-Tved
Mikkel Henriksen 1772-1800 Lødderup-Elsø
Jens Hesselberg 1795- 1805 Hillerslev-Kåstrup
Ch. Hiertberg (sk.h.)1800 Nors-Tved
Ole Jensen Hillerslev 1726-1736 Hundstrup-Østerild
Thøger Pedersen Hillerslev 1801-1835 Sjørring-Thorsted
Chr. Hilligsøe (sk.h.) 1813-1832 Sjoldborg-Kallerup
Peder Hind1740 Tæbring-Rakkeby
Bernt Erntsen Hiøring 1785-1792 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg
Bernt Hiøring 1769-1785 Hjortdal
Christen Christensen Hjermius 1630-1650 Tømmerby-Lild
Anders Hjortdals 1790-1814 Klim-Thorup-Vust
Laurits Nielsen Hjøring1680 Hvidbjerg-Lyngs
Ægedius Johansen Hoff 1730-1767 Tødsø-Erslev
Christen Hansen Holm 1694-1732 Visby-Heltborg
Niels Christiansen Holm1776 Hundstrup-Østerild
Laurits Erichsen Holm 1740-1743 Sjoldborg-Kallerup
Daniel Petri Holst1721 Boddum-Ydby
Christen Olesen Holst 1736-1787 Hjardemål
Mogens Iversen Holst 1688-1737 Vejerslev-Blidstrup
Knud Poulin Hopp 1753-1801 Søndbjerg-Odby
Chr. Jensen Hugger1609 Tømmerby-Lild
Niels Lauritsen Hundborg 1698-1700 Skyum-Hørdum
Lars Madsen Hundborg 1726-1746 Nors-Tved
Jens Lauritsen Hundborg 1699-1712 Hillerslev-Kåstrup
Jens Lauritsen Hundborg 1712-1726 Hundstrup-Østerild
Erich Christian Hvass 1795-l807 Nors-Tved
Lorentz Mathias Hvid 1749-1772 Bedsted-Grurup
Lorentz Mathias Hvid 1772-1781 Kjettrup-Gjøttrup
Chr. Hvidberg 1795-1812 Sejerslev-Ejerslev-Jørsby
Gregorius Høyer 1765-1805 Dragstrup-Skallerup
Albert Høyer 1772-1800 Øster Assels-Vester Assels
Jeppe Høyth 1740-1749 Bedsted-Grurup
Johan Friderich Jahn 1757-1805 Øsløs-Vesløs-Arup
Hans Jakobsen 1704-1720 Kollerup-Skræm
Thommis Jensen 1688-1700 Snedsted
Niels Jensen1697 Sønderhå-Hørsted
Mathis Jensen1650 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg
Niels Jensen1698 Hurup
Iffver Jensen1690 Sejerslev-Ejerslev-Jørsby
Jens Jensen1699 Øsløs-Vesløs-Arup
Michel Jensøn 1634-1685 Jegindø
Jens Jepsen 1718-1741 Frøslev-Mollerup
Søren Jokumsen 1747-1748 Frøslev-Mollerup
Niels Josefsen (sk.h.)1800 Hundborg-Jannerup
Jens Jensøn Juel1690 Kjettrup-Gjøttrup
Japetus Jylby 1726-1739 Flade-Draaby
Jens Kier 1760-1802 Snedsted
Niels Peter Kier1802 Snedsted
Poul Andersen Kierulf 1748-1792 Frøslev-Mollerup
Peder Nielsen Kierulv1698 Hurup
Niels Svendsen Kiib 1764-1775 Klim-Thorup-Vust
Anders Pedersen Kirk 1773-1821 Boddum-Ydby
Christian Kjeldsen 1715-1721 Skyum-Hørdum
Christian Kjeldsen 1714-1715 Sønderhå-Hørsted
Anders Kjær (sk.h.) 1807-1808 Sjoldborg-Kallerup
Jens Svendsen Kjær 1781-1809 Sønderhå-Hørsted
Thomas Svankjær Kjær 1809-1814 Sønderhå-Hørsted
Lydert Hansen Kjærgaard1743 Karby-Hvidbjerg-Redsted
Lyder Thomsen Kjærshou 1750-1751 Tæbring-Rakkeby
Bertel Poulsen Kjærulf 1720-1748 Kollerup-Skræm
Jens Nielsen Klauman 1718-1723 Harring-Stagstrup
Andreas Cornelius Knachergaard 1812 – 1834 Sejerslev-Ejerslev-Jørsby
Ole Christensen Kollerup1663 Tømmerby-Lild
Thomas Krog1801 Visby-Heltborg
Niels Krog 1811-1813 Rær-Hansted-Vigsø
Oluf Jensen Krog Sejerslev-Ejerslev-Jørsby
Niels Krog 1781-1799 Karby-Hvidbjerg-Redsted
Jens Bollesen Kruse1688 Sønderhå-Hørsted
Didrik Severin Olsen Kræfting 1772-81 Vestervig-Agger
Peder Kyllesbech 1784-1785 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg
Peder Kyllesbech 1785-1800 Hundborg-Jannerup
Peder Kås 1774-1788 Kollerup-Skræm
Hans Kaas 1748- 1805 Sjoldborg-Kallerup
Niels Jacobsen Kaas 1762-1765 Dragstrup-Skallerup
Petrus Lang 1732-1776 Visby-Heltborg
Niels Pedersen Lang 1776-1792 Visby-Heltborg
Thomas Langballe 1792-1809 Øsløs-Vesløs-Arup
Jens Mundelstrup Langballe 1760-1787 Tømmerby-Lild
Johannes Larssøn1728 Karby-Hvidbjerg-Redsted
Niels Lauridsøn1671 Øsløs-Vesløs-Arup
Niels Lauridsøn (sk.h.)Vang
Laurits Lauridtzøn1692 Harring-Stagstrup
Thommas Lauridtzøn 1688-1709 Hundstrup-Østerild
Michel Lauridtzøn 1688-1740 Sjoldborg-Kallerup
Christen Lauridtzøn 1636-1689 Kollerup-Skræm
Niels Lauritsen1689 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg
Anders Lauritsen 1693-1728 Karby-Hvidbjerg-Redsted
Peder Lauritzen 1707-1726 Flade-Draaby
Laurits Lauritzøn 1688 -1735 Sennels
Mads Lauritzøn 1688-1745 Hundborg-Jannerup
Petrus Torchilli Lerche 1726-1730 Tødsø-Erslev
Sejer Olesen Leth 1731-1760 Galtrup-Ø. Jølby
Søren Olufsen Leth 1735-1760 Tømmerby-Lild
Johannes Levring (sk.h.)1800 Hundborg-Jannerup
Jacob Pedersen Loft 1737-1740 Vejerslev-Blidstrup
Johannes Jacobi Longobechius Klim-Thorup-Vust
Niels Chr. Lyndrup 1803-1816 Galtrup-Ø. Jølby
Claus Madsen 1801-1819 Hassing-Villerslev
Chr. Madsøn1637 Hundstrup-Østerild
Peder Michelsen 1656-1692 Karby-Hvidbjerg-Redsted
Peder Michelsen (sk.h.)1679 Alsted-Bjergby
Chr. Eriksen Moesgaard1801 Solbjerg-Sundby
Christen Mogensen1807 Hjortdal
Dominianus Chr. Moldrup 1798-1843 Vestervig-Agger
Jørgen Lauritsen Morsing 1719-1740 Tæbring-Rakkeby
Jørgen Laursen Morsing 1740-1755 Vejerslev-Blidstrup
Chr. Mouridsøn (sk.h.) Sjørring-Thorsted
Søren Mouritsen 1709-1726 Kjettrup-Gjøttrup
Christen Ludvigsen Muldorph 1714-1762 Hassing-Villerslev
Jørgen Nielsen Mygind 1756-1763 Sejerslev-Ejerslev-Jørsby
Sørensen Myhrt Vang
Peder Ludvigsen Müldorph 1707-1740 Bedsted-Grurup
Møldrup1799 Tømmerby-Lild
Niels Jensen Mikkelsen Møller 1787-1794 Sejerslev-Ejerslev-Jørsby
Michel Andersen Møller 1739-86 Alsted-Bjergby
Niels Jensen Mikkelsen Møller1787 Alsted-Bjergby
Niels Eriksen Møller 1743-1755 Dragstrup-Skallerup
Stefan Stefansen Møller 1800-1815 Karby-Hvidbjerg-Redsted
Anders Møller (sk.h.) Tømmerby-Lild
Christian Mørch 1743 -1748 Sjoldborg-Kallerup
Peder Pedersen Mørk 1704-1752 Jegindø
Daniel Pedersen Mørk Vang
Rasmus Mørk 1755-1797 Vejerslev-Blidstrup
Peder Nielsen 1693-1714 Harring-Stagstrup
Anders Nielsen1558 Snedsted
Peder Nielsen1690 Skyum-Hørdum
Thomas Nielsen1650 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg
Peder Nielsen1690 Solbjerg-Sundby
Christen Nielsen 1788-1801 Solbjerg-Sundby
Bendix Nielsen 1691-1699 Ljørslev-Ørding
Peder Nielsen1682 Kjettrup-Gjøttrup
Josef Nielsen (sk.h.)1800 Hundborg-Jannerup
Christen Nielsen(sk.h.)1660 Sjoldborg-Kallerup
Christen Nielssøn 1668-1727 Søndbjerg-Odby
Hans Nielsøn1743 Dragstrup-Skallerup
Peder Christensen Nors (sk.h.) l720-1760 Nors-Tved
Morten Nybye 1739-67 Flade-Draaby
Morten Nybye 1767-1772 Lødderup-Elsø
Morten Mikkelsen Nybye 1801-1839 Lødderup-Elsø
Ole Mortensen Nybye 1792-1828 Frøslev-Mollerup
Anders Andersen Nørgaard 1803-36 Tødsø-Erslev
Anders Pedersen Nørhede 1705-1730 Hvidbjerg-Lyngs
Niels Christensen Nørregaard 1805-1827 Dragstrup-Skallerup
Ewert Olesen 1697-1758 Rær-Hansted-Vigsø
Peder Olufsen 1738-1768 Helligsø-Gjettrup
Jakob Orslef 1770-1815 Vandet
Peder Jensen Overgård 1781-1785 Vestervig-Agger
Jens Olsen Oxenboel 1741-1752 Vestervig-Agger
Johannes Pahl 1752-1757 Øsløs-Vesløs-Arup
Morten Pallisen1690 Flade-Draaby
Peder Pedersen 1672-1690 Boddum-Ydby
Anders Pedersen1688 Nors-Tved
Chr. Pedersen1637 Hillerslev-Kåstrup
Jens Pedersen 1701 – 1715 Solbjerg-Sundby
Thomas Pedersen1690 Tødsø-Erslev
Diderich Chr. Pedersen (sk.h.)1742 Nors-Tved
Christen Pedersen (sk.h.) 1803-1806 Sjoldborg-Kallerup
Hans Pedersøn 1680-1705 Hvidbjerg-Lyngs
Mathias Jani Pobel 175l-1772 Kjettrup-Gjøttrup
Christen Poulsen1800 Tilsted
Palli Poulsen (sk.h.)1658 Sjoldborg-Kallerup
Isaac Caspersen Pretzman 1761-1764 Sjørring-Thorsted
Johannes Pretzmann1773 Boddum-Ydby
Carl Printz 1772-1803 Tødsø-Erslev
Poul Reesen 1759-1781 Sønderhå-Hørsted
Peder Lauridtsen Richter 1786-1800 Sjørring-Thorsted
Ebbe Rimboltsen1698 Hurup
Niels Jensen Roesholm l768-1799 Helligsø-Gjettrup
Laurentius Rose 1730-1745 Hvidbjerg-Lyngs
Niels Rosendal (sk.h.)1742 Hundborg-Jannerup
Niels Justesen Rye 1787-1792 Hjardemål
Jakob Røjkjær (sk.h.) Sjørring-Thorsted
Josias Kornbech Råe 1785-1803 Hjortdal
Nicolai Chr. Raae 1781-1786 Sjørring-Thorsted
Christen Christensen Sael1726 Nors-Tved
Laurits Pedersen Sand 1771-1803 Galtrup-Ø. Jølby
Ægedius Sandholt 1747-1748 Nors-Tved
Hans Holgersen Schandorph 1704-1760 Snedsted
Johan Johansen Schiærsling 1730-1765 Nørhå
Jens Schiærsling1765 Nørhå
Johannes Schiærsling Nørhå
Terkel Schmidt 178l-1814 Kjettrup-Gjøttrup
Ebbe Rimboltsen Schyth 1690-1721 Boddum-Ydby
Jens Schyth 1708-1716 Frøslev-Mollerup
Chr. Didriksen Schytt 1725-1764 Harring-Stagstrup
Mads Christensen Schytt l764-1781 Harring-Stagstrup
Frederik Schytte1744 Tæbring-Rakkeby
Peder Christiansen Schytte1723 Klim-Thorup-Vust
Chr. Madsen Schønning 1680-1688 Rær-Hansted-Vigsø
Niels Christensen Silkeborg1796 Bedsted-Grurup
Niels Silkeborg 1787 – 1796 Vang
Anders Olufsen Skarum 1688-1713 Alsted-Bjergby
Niels Skjoldborg (sk.h.)1800 Vandet
Anders Skriver1558 Visby-Heltborg
Niels Jensen Smidt 1731-1748 Hillerslev-Kåstrup
Niels Nielsen Speger 1720-1768 Hjortdal
Anders Brasen Knudsen Spormann 1751-1793 Tæbring-Rakkeby
Jens Jørgensen Steenfeldt 1802-1826 Øster Assels-Vester Assels
Christen Stranngyszen1558 Hassing-Villerslev
Hans Rasmussen Svane 1713-1735 Tømmerby-Lild
Jakob Svendsen 1788-1814 Kollerup-Skræm
Jens Andersen Sæby 1672-1678 Tømmerby-Lild
Johannes Chr. Søltoft1761 Vandet
Mads Sørensen 1801-1805 Sennels
Mads Sørensen 1805-1838 Hillerslev-Kåstrup
Laurits Sørensen 1688-1719 Tæbring-Rakkeby
Chr. Christensen Saal 1688-1690 Ljørslev-Ørding
Peder Tange (sk.h.)1737 Nors-Tved
Severin Mathiæ Tellingius1685 Klim-Thorup-Vust
Mathias Thestrup 1761-1764 Klim-Thorup-Vust
A. P. Thilsted (sk.h.) 1804-1805 Sjoldborg-Kallerup
Peter Andreas Tholdorph 1734-1752 Øsløs-Vesløs-Arup
Niels Thomsen 1689-1734 Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg
Hans Thomsen1690 Nørhå
Poul Chr. Thoring 1805-1812 Jegindø
Byrge Sørensen Thorup 1690-1696 Rær-Hansted-Vigsø
Laurits Pedersen Thrans1695 Vestervig-Agger
Anders Pedersen Thøgstrup 1715-1744 Solbjerg-Sundby.
Niels Friberg Thårup1797 Hvidbjerg-Lyngs
Anders Michelsen Tilsted 1740-1774 Skinnerup
Poul Andersen Tilsted 1774-1814 Skinnerup
Anders Tilsted (sk.h.)1814 Skinnerup
Jakob Jensen Tinstrup (sk.h.) 1763 -1801 Sjoldborg-Kallerup
Niels Jensen Trap 1745-1791 Hvidbjerg-Lyngs
Anders Winding Trap 1791-1797 Hvidbjerg-Lyngs
Christen Tuesen 1741-1745 Frøslev-Mollerup
Peder Vegtorp 1764-1781 Sjørring-Thorsted
S. Velling1690 Klim-Thorup-Vust
Christian Fransen Venster 1748-1781 Karby-Hvidbjerg-Redsted
Simon Vestergård1795 Skyum-Hørdum
Peder Jensen Vestergård 1762-1791 Hassing-Villerslev
Simon Vestergård 1791-1795 Hassing-Villerslev
Oluf Pedersen Veye 1730- 1779 Tilsted
Ole Villadsen 1686-1731 Galtrup-Ø. Jølby
Mogens Madsen Vogelius 1736-1750 Hundstrup-Østerild
Mathias Vogelius 1743-1747 Karby-Hvidbjerg-Redsted
Paulus Nicolai Wandet 1700-1714 Sønderhå-Hørsted
Erik Wedbye 1812-1823 Jegindø
E. Wedbye (sk.h.) 1808-1812 Sjoldborg-Kallerup
Chr. Willadsen 1716-1718 Frøslev-Mollerup
Jørgen Billeschou Wilse 1801-182l Søndbjerg-Odby
Jens Philiph Andersen Winding 1759-1768 Vestervig-Agger
Johan Nicolaj Winding 1768-1772 Vestervig-Agger.
Johannes Winther 1714-1718 Harring-Stagstrup
Niels Winther1746 Nors-Tved
Peder Fransen Winther 17l2-173l Hillerslev-Kåstrup
Chr. Mikael Winther 1748-1795 Hillerslev-Kåstrup
Petrus Fransii Winther 1709-1712 Hundstrup-Østerild
Anders Winther 1744-1788 Solbjerg-Sundby
Niels Winther 1749-1762 Kollerup-Skræm
Carsten Wolf 1760-1771 Galtrup-Ø. Jølby
Laurentius Wæborg1696 Rær-Hansted-Vigsø
Søren Jensen Yde 1781-1812 Harring-Stagstrup
Jens Chr. Yde1812 Harring-Stagstrup
Jens Madsen Yde 1758-1787 Hurup
Svenning Jensen Yde 1787-1805 Hurup
Jens Madsen Yde 1800-1835 Hundborg-Jannerup
Jens Madsen Yde 1796-1800 Vang
Søren Jensen Yde 1779-1781 Tilsted
Clemen Christensen Østerild 1792-1814 Hjardemål
Christen Johansen Møller Aaboe 1793-1832 Tæbring-Rakkeby
Svend Aagaard 1801- 1832 Sjoldborg-Kallerup
Jens Nielsen Års 1721-1758 Skyum-Hørdum
Morten Jensen Års 1758-1795 Skyum-Hørdum
Morten Jensen Års 1795-1801 Hassing-Villerslev