Sognenumre i ”V. Hostrup Schultz. Århus Stifts degne”