Århus by degnehistorie


Degne og skoleholdere i Århus indtil 1814

Indledning

Dette er det første udkast til en Degne- og skoleholderhistorie for Århus købstad. Der arbejdes fortsat på dokumentet. Forslag til rettelser og tilføjelser modtages meget gerne.

Når jeg har valgt at lave dette på nettet i stedet for i bogform er det fordi området er ret komplekst, så jeg forestiller mig at dokumentet skal opdateres og rettes til efterhånden.

I lighed med bøgerne ”Ning herred – degne og skoleholdere indtil 1814” og ”Hads herred – degne og skoleholdere indtil 1814” vil dokumentet bestå af en omtale af de enkelte degne og skoleholdere.

En af de ting der er vanskeligt i Århus købstad er at placere de enkelte degne og skoleholdere i det korrekte sogn og den korekte skole og dokumentet vil derfor i hvert fald i første omgang være mangelfuldt desangående Et andet problem er at mange af personerne har været både skoleholdere, klokkere og degne, nogle gange sågar samtidig og i andre tilfælde skiftet fra det ene til det andet – og også dette vil vanskeliggøre systematikken.

I lighed med bøgerne vil der være en samlet angivelse af kilder sidst i dokumentet og der er noter til f.eks. citater.

Her kan du vælge om du vil læse mere om degne eller skoleholdere: