Ligprædikener

Ligprædikener og Ligvers.

Dette er en database med oplysninger om eksisterende fortrinsvis trykte ligprædikener og ligvers over danskere (der er i flere tilfælde tvivl om det er danskere – der kan meget vel forekomme norske, svenske mm) i tiden fra den første ligprædiken i 1565 (over Herluf Trolle, blev udgivet i 1572) frem til ca. 1850 (der er ikke sat en skarp tidsgrænse). Det kan være lidt vanskeligt dels at sikre sig at de enkelte enheder eksisterer dels at definere hvad en ligprædiken, et ligvers og evt en ligtale er og dette emne har jeg ikke interesseret mig så meget for – faktisk i første omgang blot ret bredt medtaget alt hvad jeg har fundet, der kunne være relevant. Hvis man ønsker at læse mere om selve begreberne henvises f.eks til kilde nr.: 2, 27, 291 og 314. Mit materialet er fundet i forskellige trykte kilder, ved søgninger på nettet og ved tilfældige fund (og nye bidrag til materialet er meget velkomne). Jeg har generelt ikke selv haft de enkelte vers/ prædikener fundet frem og læst.

Om kilder: Mange af kildetitlerne vil kunne fremfindes ved søgning i almindelige biblioteksdatabaser og nogle af kilderne er forholdsvis lettilgængelige opslagsbøger. Men de kilder der indeholder de enkelte prædikener/ vers findes oftest kun i et eller ganske få eksemplarer, oftest på Det Kongelige Bibliotek. Nogle af kilderne går igen i mange sammenhænge og i relation til disse er der en nærmere omtale. For nogle af personerne er der i en kilde opgivet flere prædikener/ vers men i så fald er kun en nævt. Ligeledes er der for hver prædiken kun angivet en kilde – når det har været muligt at vælge, har jeg forsøgt at vælge den jeg mener der kan være til størst nytte for brugeren (mht indhold, tilgængelighed mm).

Om databasens oplysninger: Angående ægtefælle kan dette også være forlovet eller i teksten betegnet ”kiereste” hvilket ord jeg også mener i denne sammenhæng har været brugt for ægtefælle. Derimod er andre slægtsrelationer ikke angivet, heller ikke hvis forfatteren (ligprædikenens forfatter) f.eks. var familie. Og mht. forfattere er der kun angivet en selv om der har været flere.

Om illustrationer: Enkelte af de omtalte prædikener er ledsaget af en illustration. Denne ses via et link fra de enkelte poster. Kilderne til illustrationerne findes HER.

Angående stavemåde må jeg indrømme at jeg nærmest intet system har, dog har jeg i kildetitlerne forsøgt at anvende den stavemåde som de formodentligt findes under i de fleste biblioteksbaser.

Mange TAK til følgende der har bidraget med oplysninger om liprædikener/ ligvers: Ingrid Terlund.

HJÆLP MIG: Jeg vil være meget taknemmelig for nye bidrag til databasen, for korrektioner og for evt at modtage en kopi af en nogle af ligprædikenerne.