Om kilderne

Kilderne til disse sider er nævnt på de enkelte sideenheder. På sidekomplekset "Ligprædikener" er der også en mindre omtale af kilderne dertil. Herunder ses en omtale af de øvrige siders kilder. Ud over de talrige trykte kilder som vil kunne findes på biblioteket kan nævnes følgende kilder:

Kirkebøger: Her er anvendt Statens Arkivers scannede kirkebøger på nettet, men også Bente Feldballes omfattende stikord på nettet er anvendt uden at der i hvert enkelt tilfælle er lavet kontrolopslag. Også Århus Kirkebøger 1729-1891, udgivet som CD 1997 af Landsarkivet for Nørrejylland er anvendt uden kontrolopslag.

Skifteprotokoller: Her er hovedsagelig anvendt opslag i Erik Brejls uddrag på nettet.

Jyske registre mm (RA): Kurt Kermit Nielsens ekstrakter af disse på nettet er i flere tilfælde anvendt.

Århus Bispeaarkiv: I mange tilfælle er der fundet specifikke oplysninger i Århus Bispearkiv på Landsarkivet for Nørrejylland, og dette kan være et godt sted at søge efter yderligere oplysninger om degne og skoleholdere.

Marselisborg birks tingbog: Her anvendt Bente Feldballes uddrag på nettet.

Illustrationer: Der vil ud for hver illustration være en kildeangivelse. En særlig tak til Bente Feldballe, der har taget flere fotos til siderne.

DIS-Forum: På DIS Danmarks hjemmeside har jeg i talrige tilfælle fået hjælp fra andre brugere og det har været til stor nytte - TAK!

Private personer: I tilfælle hvor private personer har hjulpet uden at jeg har kunnet fremskaffe offentligt tilgængelige kilder er der henvist til disse personer som kilde.

Hjemmesider er ikke anvendt som kildehenvisninger idet jeg har erfaring med at siderne ændres og tidvist nedlægges hvorfor jeg ikke henviser direkte til andres hjemmesider.

En meget stor TAK til ovennævnte personer. Men herudover har jeg i flere tilfælle fået privat hjælp f.eks oplysninger om fejl og mangler i materialet. I den anledning hermed en stor TAK til alle der har hjulpet bl.a.: Erik Brejl, Bente Feldballe, Erik Jensen, Johannes A. Jørgensen, Ole Laursen-W., Karen Mogensen Lorenzen, Poul Mandrup, Susanne Nyrop og Ingrid Terlund.